Årsoppgaven

Elevene i årets kull presenterer sin fordypningsoppgave
- skolens alternativ til eksamen!

Onsdag 14.februar 2024 kl. 18:00 – 20:30
Torsdag 15.februar 2024 kl. 18:00 – 20:30

Du får se og høre om fermenteringsprosesser, komponisten og pianisten Rachmaninoff, om stoisisme, sjokolade, den nederlandske kolonimakten og mye mer...

Sted: Vg3-salen, Baglergaten 16, Tønsberg, 3.etg.

Velkommen!

Hva er en årsoppgave? En oppgave om det du selv er interessert i

Vil du sy en kjole? Skrive om genteknologi? Bygge en høyttaler? Lage en film? Eller fotografere? Kanskje vil du drøfte oppdrettsnæringens miljøavtrykk eller skrive om et medisinsk tema? Eller være med å bygge et vikingskip? Innstudere Ibsens kvinneroller? Koreografere en danseforestilling? Arbeide med animasjonsteknikker? Årsoppgaven åpner opp for å velge det som interesserer deg.

«Du velger mellom en teoretisk eller praktisk-kunstnerisk oppgave. I valg av oppgavens tema har du ubegrenset frihet så lenge skolen mener prosjektet ditt kan gjennomføres på ett år!»

Variert timeplan hele året

På  Slottsfjellet Videregående Steinerskole er det er en variert og innholdsrik timeplan. Den formelle delingen i fellesfag og programfag vises ikke på din timeplan fordi de fleste fag løper over 3 år. Fordypningen starter fra dag én – i periodeundervisning som vi kaller hovedfag – og i ukeplanen ellers, legger vi opp til størst mulig variasjon mellom teoretiske, praktiske og kunstneriske fag. På våren i VG2, velger du tema for prosjektoppgaven din. Denne jobber du med et helt år. Det blir satt av tid i timeplanen og du setter av tid selv. Hvordan du jobber avhenger i stor grad av deg selv og hvilket tema du har valgt på oppgaven din, men alle elever knytter også verdifulle kontakter med et eksternt praksis- eller fagmiljø som er relevant for oppgaven.

Årsoppgave som forberedelse til studier

En slik oppgave er den aller beste forberedelse til studier. Du lærer deg å arbeide selvstendig og strukturert. Det kan være slitsomt, men elevene sier at det er veldig gøy!

«Valget er ditt!»

En slik oppgave er den aller beste forberedelse til studier, fordi du lærer deg å arbeide selvstendig og strukturert. Dessuten er det gøy. Ikke så dumt, hva?

Les også:

Aldri for sent å velge Steinerskolen

Der estetiske fag tas på alvor