Søk her

Nedenfor på denne siden finner du informasjon om skolen, fagplaner og hvordan du kan søke.

Husk å søke skoleplass før 1.mars

Søkere må ha fullført 10. skoletrinn i ordinær grunnskole eller en steinerskole.
Du kan også søke deg over fra en annen videregående skole.

Ordinær søknadsfrist er 1.mars.

1. Personopplysninger

2. Fremmedspråk tatt i grunnskolen

Vi tilbyr tysk på to nivåer som annet fremmedspråk. Har du hatt tysk i grunnskolen, får du tysk II. Har du hatt et annet fremmedspråk, får du tysk I. Har du ikke hatt fremmedspråk i grunnskolen får du både tysk I og tysk II.

3. For elever som søker 2 vg

Jeg har fullført/går i 1 vg på følgende utdanningsprogram:

4. Fremmedspråk i 1 vg

5. Hvilken skole går/gikk du på?

6. skolen tar ikke inn elever i vg3

 

 

 

Søk plass på www.vigo.no
Kode på vigo.no: STUSP1RS – Studiespesialiserende, allment løp, 1.år / Steinerskolen i Vestfold.

Søkere må har rett til videregående opplæring. Les mer om ungdomsrett og voksenrett på www.vilbli.no.

Fag- og timefordeling, læreplan og inntaksreglement

Fag- og timefordeling

Komplett læreplan.

Inntaksregler Slottsfjellet VGS