Slottsfjellet videregående steinerskole

Velkommen til ÅPEN DAG 01. desember – for deg som ønsker en spennende og variert skolehverdag! En forskningsoppgave i VG3 erstatter eksamensjag og puggepress. Du får generell studiekompetanse og kan søke universitet og høyskole på samme vilkår som elever fra andre videregående skoler.

Åpen dag!

Om oss

Elever fra en videregående steinerskole gjør det godt i videre studier. Du blir vant til å jobbe selvstendig, gå i dybden og være kreativ. Det er egenskaper du får glede og nytte av resten av livet. Les mer …

Hvorfor Steinerskolen?

Når elevene våre forteller at det å begynne på videregående steinerskole er et av de beste og viktigste valgene de har gjort, blir vi stolte. Å utvikle hele mennesket er kjernene i vår filosofi. Les mer …

Søke videregående i 2023?

Lurer du på hvilken videregående du skal velge? Er du klar for en annerledes skolehverdag? Synes du en selvvalgt forskningsoppgave fremfor eksamen høres bra ut? Da bør du lese mer …