Aldri for sent å velge Steinerskolen

Det er aldri for sent å begynne på Steinerskolen. Du kan godt komme inn underveis. For Numa Edema ble skolen et vendepunkt.

Astrid Bjønness

Jeg har mange ganger hørt fra elever som begynte første året på videregående at de skulle ønske de hadde begynt mye før. Jeg tenkte på dette da jeg så på talkshowet Lindmo en kveld. Der hadde programleder Anne Lindmo en gjest hun introduserte som en ung og lovende artist. Gjesten het Numa Edema og kommer fra beste østkant. Det vil si hans mor er norsk og hans far fra Nigeria. Han fortalte at foreldrene møttes i Barcelona der faren bodde uten papirer og solgte på gata for å overleve.

Så kom vendepunktet

Videre fortalte Numa på oppfordring fra Lindmo om da han forsøkte seg som doplanger og havnet i fengsel. Det var vanskelig å leve opp til det å være svart mann. Det var kanskje visse forventninger, eller han trodde det var visse forventninger, og det førte galt av sted.

Så kom vendepunktet: Moren ville at han skulle begynne på Rudolf Steinerskolen! Han selv syntes ikke det var en god idé, men så gjorde han det likevel. Jeg skvatt til da han sa det. Det første han opplevde var at de skulle i smia!?

«Det var underlig. Men hvordan lærerne møtte han og tok han med inn i denne for han så fremmede verden, skulle bli svært viktig for han.»

Det var mye musikk på skolen, og Numa sang Tamino i oppførelsen av Tryllefløyten. All denne kunsten og bredden i skolen gjorde at han fant seg selv. Lærerne skulle også bli viktige for ham; de så ham og fikk ham til å bli seg selv!

Numas erfaringer må ha vært i videregående. Han gikk der altså bare de siste årene, og allikevel ble det et skille i livet!

Da husket jeg også hvordan en annen ung og lovende artist med røtter i Iran, for noen år siden fortalte en lignende historie i et intervju. Det var Tooji som skulle synge i Grand Prix og i den anledning ble intervjuet både her og der. Han fortalte om en oppvekst med mobbing, og at overføring til Steinerskolen hadde reddet ham. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har hørt det fra egne elever!

«Å bytte til videregående på Steinerskolen er et av de beste og viktigste valgene jeg har gjort i mitt liv. Takk for fine år.»

Les også:

Der estetiske fag tas på alvor

Årsoppgaven – fritt valg!