Åpen dag

Onsdag 2. februar 14:15-16:00


Du møter elever og lærere som forteller om skolens tilbud.


Åpent foreldremøte kl. 18:00-19:00


Påmelding til rådgiver per epost karoline.jensas@steinerskolen.no

Fakta om skolen

Steinerskolens studiespesialisering ble etablert i 1982 og har siden 2016 vært lokalisert i Tønsberg sentrum. Slottsfjellet videregående steinerskole tilbyr én allmenn studiespesialiserende linje. Skolen er eksamensfri. Elevene får vitnemål med standpunktkarakterer i alle fag.

Fordypning i:

  • valgfri realfagsmatematikk (10 uketimer)
  • fordypningsoppgave med selvvalgt tema (10 uketimer)
  • kunst-, håndverk, musikk og teater (25 uketimer)

Les mer om skolen