IMG_7828

elever som har skrevet årsoppgave på Steinerskolen