Bytte videregående skole?

Har du søkt videregående skole, men har ombestemt deg eller ikke fått plass der du først tenkte? Ønsker du studiespesialisering, men synes inspirerende skoleturer, læring på og bak scenen og det å dedikere ett helt år til en selvvalgt forskningsoppgave høres spennende ut? Da tar vi gjerne imot din søknad!

Vi har løpende inntak frem til 1. august for skoleåret 2022/23

Kunne du tenke deg å gå på en videregående skole som har fokus på selvutvikling og fordypning i det du interesserer deg for? En videregående hvor elevene trives*, hvor bevegelse og aktivitet står sentralt og det er kort vei til Tønsbergs mange tilbud? Er du i tillegg strukturert, motivert og nysgjerrig, vil Slottsfjellet vgs gi deg tre inspirerende og lærerike år på din «vei videre».

Mye mer enn «bare» studiespesialisering

Velger du Slottsfjellet videregående steinerskole, får du:

  • Studiekompetanse og kan ta høyere utdanning.
  • Allmennfag, samt fordypning i matematikk, teoretiske, kunstneriske og praktiske fag.
  • En skole med godt miljø, beliggende i Tønsberg sentrum.
  • En FN-skole som vektlegger FNs bærekraftsmål i alle fag.
  • En mer variert og aktiv skolehverdag, hvor du får mulighet til å tenke selv og utvikle deg – både faglig og menneskelig.
  • Bruke dine kunstneriske evner – enten på eller bak scenen – med teater, lyd & lys, snekring og sying.
  • En inspirerende og lærerik skoletur hvert år, hvorav Kulturreisen i VG3 blir en sosial og samlende «russetid» for hele kullet.
  • Fordype deg i en egenvalgt forskningsoppgave gjennom ett helt år – oppgaven blir å regne som din eksamen.
  • Muligheten til å søke om stipend og lån fra Statens Lånekasse, på lik linje med elever fra andre videregående skoler.

Som søker til Slottsfjellet vgs bør du være interessert i å arbeide med realfag // nysgjerrig, strukturert og selvdisiplinert // opptatt av kultur- og samfunnsforhold & like å benytte hendene for læring; enten det er smie, snekring eller tegning //

Slik bytter du til Slottsfjellet videregående skole:

Søkere må ha fullført 10. skoletrinn i ordinær grunnskole eller en steinerskole og ha ungdomsrett for hele utdanningsløpet. Du kan også søke deg over fra en annen videregående skole, til VG1 eller VG2. Skolen tar inn søkere fra hele landet. Suppleringsinntaket varer frem til 1. august.

Hvordan kan jeg bytte videregående skole?

Søknad skjer direkte til skolen per e-post. Vitnemål ettersendes per brevpost til:
Slottsfjellet videregående steinerskole, Baglergaten 16, 3111 Tønsberg.

Spørsmål rundt å bytte til Slottsfjellet vgs?

Enten du er elev og lurer på om dette kan være rett valg for deg, eller du er foresatt og har spørsmål rundt vårt skoleopplegg, tar vi gjerne en prat med deg!

Karoline Sørli Jensås, rådgiver: tlf. 924 02 210
Thomas A. Johnsen, daglig leder: tlf. 959 07 675

Vil du vite mer om våre fag og læreplan? Les mer her:

Fag- og timefordeling

Inntaksreglement VGS 21.12.2021

Læreplan

* Skolen har lite frafall, og årlige elevundersøkelser vitner om høy trivsel og en meget god kultur for læring.