Månedens elev

Steinerskolen i Vestfold ble åpnet i 1973, og siden 1985 har vi hatt avgangselever fra 12. kl. (i dag 3.vg.) Det er blitt mange hundre som har fullført steinerskolen her i Vestfold.

Vi ville finne ut av hvor disse ungdommene har tatt veien. Hvilken retning har de valgt i livet? Hvor finner vi dem igjen? Hva slags yrke har de valgt? Er det noen yrker som er dominerende for steinerskole-elever?

Det viser seg at det er alle mulige slags yrkesgrupper som er representert. Du kan velge hvilken vei du vil etter steinerskolen.

Vi ville presentere en elev i måneden og begynte med de eldste i februar 2016.
Frem til 2006 var steinerskolen eksamens- og karakterfri. Elevene kom inn på høyere utdannelse ved et vitnesbyrd som ble vurdert av en spesiell opptakskomite.

Siden 2006 har elevene fra steinerskolen fått karakterer på linje med alle andre, har fortsatt ikke eksamen, men en årsoppgave som blir vurdert av en utenforstående sensor.

Vi presenterer 12 elever i året. Her er mange interessante historier.
Håper dere vil følge med videre. Her er mye å lære om både enkeltelever og om steinerskolen.

Månedens elev Oktober: Julie Wittersø Næsheim

Fødselsår: 1987 Gikk på Steinerskolen fra 1994 til 2006 (siste 2 ½ år på Røyken videregående Steinerskole) Etter skolen:                       Studier: Bachelorgrad i russisk språk, mastergrad i Russlandstudier – begge gradene med utveksling til henholdsvis St. Petersburg og Arkhangelsk. Folkehøyskole i Ytterjärna, Sverige: The International Youth Initiative Program, inkluderte 1 måneds prosjektarbeid i Kenya.                       Arbeid: […]

Månedens elev Mai: Olav Stener Olsen

Fødselsår: 1986Gikk på Steinerskolen fra 1993 til 2006Etter skolen:Studier:Toneheim musikkfolkehøgskole.Kandidatstudiet i utøvende cello, Norges Musikkhøgskole.Master in music performance, Universitetet i Stavanger (UiS).Praktisk-pedagogisk utdanning, UiS.Postgraduate Diploma in music performance, UiS.Diverse etterutdanningskurs.Arbeid:Cello- og orkesterlærer på flere kulturskoler.Cellist i ulike ensembler.Cellolærer på Musikklinja.Cellist i Operaen i Kristiansund.Annet:I dag arbeider jeg:Cellist i ulike ensembler, blant annet Kitchen Orchestra.Koordinator for […]