Månedens elev

Steinerskolen i Vestfold ble åpnet i 1973, og siden 1985 har vi hatt avgangselever fra 12. kl. (i dag 3.vg.) Det er blitt mange hundre som har fullført steinerskolen her i Vestfold.

Vi ville finne ut av hvor disse ungdommene har tatt veien. Hvilken retning har de valgt i livet? Hvor finner vi dem igjen? Hva slags yrke har de valgt? Er det noen yrker som er dominerende for steinerskole-elever?

Det viser seg at det er alle mulige slags yrkesgrupper som er representert. Du kan velge hvilken vei du vil etter steinerskolen.

Vi ville presentere en elev i måneden og begynte med de eldste i februar 2016.
Frem til 2006 var steinerskolen eksamens- og karakterfri. Elevene kom inn på høyere utdannelse ved et vitnesbyrd som ble vurdert av en spesiell opptakskomite.

Siden 2006 har elevene fra steinerskolen fått karakterer på linje med alle andre, har fortsatt ikke eksamen, men en årsoppgave som blir vurdert av en utenforstående sensor.

Vi presenterer 12 elever i året. Her er mange interessante historier.
Håper dere vil følge med videre. Her er mye å lære om både enkeltelever og om steinerskolen.

Victoria Hognestad mener at «samholdet man får ved å være én klasse på hvert trinn» er en av de beste minnene på Steinerskolen.

Fødselsår: 1992 Gikk på Steinerskolen fra: 2003 Til: 2011 Etter skolen: Studier: Bachelor i Spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo. Arbeid: Jobbet som støttepedagog i barnehage og som spesialpedagog på barneskole. Annet: Skal begynne på masterstudiet i spesialpedagogikk høsten 2023. I dag arbeider jeg som spesialpedagog på barneskole i Oslo. Beste minne fra steinerskolen: Prosjektturer til […]

HELT SIDEN ÅRSOPPGAVEN HAR KAFFE SPILT EN SENTRAL ROLLE I LIVET TIL LUDVIK BONNA HOPSTOCK, MEN HANS BESTE MINNE FRA SKOLEN ER «MATTE MED MARIO»

Navn: Ludvik Bonna Hopstock Fødselsår: 1997 Gikk på Steinerskolen fra 2004 til 2017 Etter skolen: Arbeid: gjennom skoleløpet, og etter, jobbet jeg meg igjennom mange serveringssteder. Da jeg var ferdig jobbet jeg i utlandet, et år i kaffeproduserende land for Speciality Coffee Association med labarbeid, flyttet så til Oslo, og startet som produksjonssjef for Fuglen […]