Månedens elev

Steinerskolen i Vestfold ble åpnet i 1973, og siden 1985 har vi hatt avgangselever fra 12. kl. (i dag 3.vg.) Det er blitt mange hundre som har fullført steinerskolen her i Vestfold.

Vi ville finne ut av hvor disse ungdommene har tatt veien. Hvilken retning har de valgt i livet? Hvor finner vi dem igjen? Hva slags yrke har de valgt? Er det noen yrker som er dominerende for steinerskole-elever?

Det viser seg at det er alle mulige slags yrkesgrupper som er representert. Du kan velge hvilken vei du vil etter steinerskolen.

Vi ville presentere en elev i måneden og begynte med de eldste i februar 2016.
Frem til 2006 var steinerskolen eksamens- og karakterfri. Elevene kom inn på høyere utdannelse ved et vitnesbyrd som ble vurdert av en spesiell opptakskomite.

Siden 2006 har elevene fra steinerskolen fått karakterer på linje med alle andre, har fortsatt ikke eksamen, men en årsoppgave som blir vurdert av en utenforstående sensor.

Vi presenterer 12 elever i året. Her er mange interessante historier.
Håper dere vil følge med videre. Her er mye å lære om både enkeltelever og om steinerskolen.

Månedens elev Januar 2021: Ida Malene Christensen

Fødselsår: 1988 Gikk på Steinerskolen fra 1995 til 2007 Studier:  Toneheim Folkehøgskole. Institutt for musikk ved NTNU i Trondheim – 4-årig bachelor i utøvende musikk med utveksling til Musikhøgskolan i Malmø.  Northwestern University, Chicago  – celloundervisning. Norges Musikkhøgskole – fag i administrasjon og ledelse.   Institutt for musikerhelse og bevegelse i Oslo – videreutdanning. Barratt Dues Musikkinstitutt i […]