Forfatter Gabriel Michael Vosgraff Moro lærte «å tenke og arbeide selvstendig».

Fødselsår: 1981
Gikk på Steinerskolen fra 1994 til 2000
Etter skolen:
Studier: Journalistikk og litteraturvitenskap
Arbeid: Bokanmelder i VG, tidsskriftredaktør i Bokvennen og BLA
Annet: Forfatter
I dag arbeider jeg som: Forlagsredaktør i Bibelselskapet og Verbum forlag.
Beste minne fra Steinerskolen: Årsoppgaven og alle de inspirerende, rare og flotte lærerne.
Det viktigste jeg lærte: Å tenke og arbeide selvstendig, at teori og praksis er like viktig, samt at mennesket som et skapende og kreativt vesen blir sett og anerkjent.