Lærerne

Steinerskolen er kjent for undervisning av høy kvalitet og et godt læringsmiljø. Vi har engasjerte og kompetente lærere som brenner for sine fag, og som er interesserte i elevenes faglige og personlige utvikling. På Steinerskolen blir du sett og verdsatt for den du er.

Thomas A. Johnsen

Daglig leder

«Rudolf Steiner hevdet at det er tre drivkrefter for all læring; frykt, ærgjerrighet og kjærlighet. Pedagoger i dag betegner det gjerne som «elevens frykt for å mislykkes», «prestasjonsmål» og «mestringsmål». Vårt mål er å undervise ut fra den siste impulsen alene, der eleven i større grad motiveres av kunnskapen i seg selv, enn mål om å lykkes eller frykt for å mislykkes. Samtidig ser vi på skolen som en større kulturoppgave som må kunne prege samfunnet på flere måter enn å produsere kandidater til et senere arbeidsliv. Skolegangen må ha en egenverdi her og nå – både for ungdommen og for samfunnet som helhet.»

Thomas har jobbet med ledelse siden 2008, og med barn og unge hele livet. Utdannet med hovedfag i filosofi fra Universitetet i Oslo, lederutdanning fra OsloMet, fotografi fra Cape Town School of Photography og pedagogikk fra Steinerhøyskolen.

Helle Løchen Knutsen

Helle Løchen Knutsen

Faglærer i engelsk, teater og kontaktlærer for VG2

«Jeg er så heldig at jeg får jobbe med det jeg liker aller best, nemlig teater! Vi vasser ut på de skrå bredder med et tørt manuskript i hånden, og noen uker etter har det blitt til en levende forestilling! Å tråkke rundt i noen andres sko en stund, er befriende og spennende. Når du jobber med en rolle, blir du pussig nok bedre på å være deg selv! Er du med på en teaterproduksjon, opplever du deg selv som en uunnværlig del av et team; alle er like viktige, enten du er på scenen eller ved lysbordet. I det kunstneriske arbeidet med språk og teater, lærer du å stole på din egen uttrykksevne og dine egne tanker. Å kunne kommunisere tanker og følelser, både skriftlig og muntlig, er en forutsetning for å lykkes i arbeidslivet, så vel som i livet. På Slottsfjellet videregående Steinerskole får du i pose og sekk.»

Helle har treårig teaterskole fra England og steinerpedagogisk utdannelse fra Sverige. Hun har også en master i engelsk litteratur i tillegg til støttefagene litteraturvitenskap og drama.

Vincent Harlan

Vincent Harlan

Spesialpedagog og kontaktlærer

«Jeg brenner for alle prosjekter i og utenfor skolen når elevene får lærdom i møte med omverden. Ved en mangesidig tilnærming til kunnskap utvikler eleven praktiske emosjonelle og kognitive ferdigheter. Skolen har mange ulike prosjekter hvor dette vektlegges. Noen eksempler er prosjekt friluftsliv på begynnelsen av skoleåret, landmåling og språktur i 1. eller 2.vg, og dannelsestur til Europa på slutten av 3.vg.»

Vincent har mastergradsutdanning i spesialpedagogikk og pedagogikk med undervisningsfag biologi og kroppsøving fra Tyskland og har undervisningserfaring fra USA, Tyskland og Sverige.

Andrea Andersson

Andrea Andersson

Faglærer i tysk, kunst og håndverk

«Kunstfaget handler om gleden å uttrykke seg selv gjennom å male, tegne og forme i leire. Etter en lang skoledag med mye hodearbeid kan det være befriende å «begripe» verden med hendene, lære å ta i bruk hendene for å lage fine ting i maling og modellering. Å kunne utfolde seg selv samtidig som man opparbeider ferdigheter i faget er av stor betydning.

I språkfaget tysk og generelt i andre fremmedspråk får man en forståelse for hvordan andre mennesker tenker. Det er viktig å formidle språket allsidig i forhold til lesing, muntlige og skriftlige arbeider. Et poeng er at det skal være morsomt å lære et språk samtidig som man må gjøre en innsats for å få et godt ordforråd og lære seg grammatikk. Tysk er et meget viktig fremmedspråk for Norge og kan være betydningsfullt i fremtidige yrkessammenhenger.»

Andrea er fra Tyskland, der hun tok et diplom i kunstpedagogikk og kunstterapi. I 1995 begynte hun å jobbe ved Steinerskolen i Vestfold, først med tysk og maleterapi, senere også med maling, tegning og modellering i grunnskolen og på videregående trinn. Hun har også en mastergrad i tysk som fremmedspråk i skolen fra Høgskolen i Østfold.

Kirstin Heggestad Bræin

Kirstin Heggestad Bræin

Faglærer i historie og religion

«Jeg brenner for historiefaget. Å vekke interesse og forståelse for samfunnet, for menneskene rundt oss og for vår kulturarv. For å forstå vår samtid må vi se sammenhengen mellom fortid og det som skjer i dag. Jeg vil gjerne bidra til å gjøre elevene bedre rustet til å ta gode beslutninger for seg selv og for samfunnets beste. Arbeidsformen og fagene på Steinerskolen gir et godt grunnlag for nettopp dette.»

Kirstin har vært klasse- og faglærer ved Steinerskolen i 22 år, på både barnetrinn, ungdomstrinn og videregående.

Camilla Bruu Næsmo

Faglærer i norsk, samfunnsfag og årsoppgave

«I mine timer utforsker vi små og store spørsmål gjennom litteratur og gode klasseromsdiskusjoner. Som lærer er jeg opptatt av å skape trygghet og engasjement, slik at elevene mine tør å spørre, tør å utfordre og tør å bry seg. Åpner du døra til klasserommet mitt, kan det hende at du finner oss sittende på gulvet mens vi reflekterer rundt sider ved oss selv med utgangspunkt i en fortelling, at vi står med demonstrasjonsplakater og debatterer en dagsaktuell hendelse, eller at vi bruker musikk og bilder for å sette fart på kreativiteten.»

Camilla er utdannet lektor ved Universitetet i Oslo, og har utgitt et læreverk i norsk og en novellesamling om flukt basert på intervjuer av elever med flyktningbakgrunn.

Suzanne Dukker

Faglærer i naturfag og matematikk

«Biologi er faget om den levende naturen. Å få elevene med på reisen der man undrer seg over livets sammenheng på jorda er utrolig meningsfullt. Motivasjonen for å lære matematikk ligger i nysgjerrighet og i den intellektuelle utfordringen man får når man skal sette seg inn i et matematisk problem.»

Suzanne er utdannet steinerpedagog og har jobbet flere år på Steinerskolen i Amsterdam i Nederland før hun emigrerte til Norge. På Norges miljø- og biovitenskapelige universitet i Ås tok hun en mastergrad i biologi. Hun har lang erfaring som lektor i biologi og matematikk i videregående skole.

Ferdinand Storn

Ferdinand Storn

Faglærer i kunst- og håndverk

Ferdinand er utdannet kunst- og håndverkslærer fra Universitetet i Sørøst-Norge og har lang erfaring som lærer. Som utdannet fiolinmaker har Ferdinand også siden 1993 hatt eget firma som fiolinbygger.

Patrick Holmes

Faglærer i kroppsøving

Karoline Sørli Jensås

Karoline Sørli Jensås

Rådgiver og faglærer i norsk og spansk

«Å være i en dialog krever mot til å gå inn i det uforutsigbare, sies det. Jeg har stor tro på dialogen som redskap, både som rådgiver og som lærer. Den fremmer skapende prosesser og kan skape en felles gjensidig bevisstgjøring hos dem som deltar, slik at ny kunnskap og forståelse kan oppstå.»

Karoline er utdannet lektor fra NTNU med mastergrad i rådgivningsvitenskap og mellomfag nordisk, og har mellomfag spansk språk og Latin-Amerikastudier fra Universitetet i Bergen. Hun har jobbet mange år i skolen, og har erfaring fra både offentlige skoler og privat internasjonal skole.

Marion Kanschat

Faglærer i eurytmi

«Jeg har det privilegiet å undervise i faget Eurytmi (fra Gresk: EU=god/harmonisk/skjønn og RYTHMOS=rytme/bevegelse. Altså harmonisk bevegelse!). Sammen i gruppe utfører vi bevegelser til musikk, språk og rytmer. Uten disse områder i livet og på skolen er vi intet. Tilstede i rommet, her og nå, våkne for hverandre. Med den største respekt for den enkeltes bevegelse og tanker omkring dette tema, bryter vi skolehverdagen med fellesskap, intuitiv lek og glede!»

Jørund Almås

Faglærer i matematikk og naturfag

«Jeg vil skape undring og et ønske om å forstå lovmessighetene i den naturlige verden og de logiske systemene vi har skapt selv. Dette gjør jeg gjennom fysikken og matematikken. Hva er naturens grunnleggende regler, og hvordan kan vi oppdage og beskrive dem gjennom matematikk? Hvordan fungerer de matematiske modellene vi har skapt, som igjen lar oss ta bedre avgjørelser i den virkelige verden? I realfagene søker vi å forbedre vår forståelse av verden gjennom vitenskapelig tilnærming, spørsmålsstilling, logisk resonnering og kritisk tenkning.»

Jørund er utdannet sivilingeniør og pedagog