Lærerne

Steinerskolen er kjent for undervisning av høy kvalitet og et godt læringsmiljø. Vi har engasjerte og kompetente lærere som brenner for sine fag, og som er interesserte i elevenes faglige og personlige utvikling. På Steinerskolen blir du sett og verdsatt for den du er.

Thomas A. Johnsen

Daglig leder

Rudolf Steiner hevdet at det er tre drivkrefter for all læring; frykt, ærgjerrighet og kjærlighet. Pedagoger i dag betegner det gjerne som «elevens frykt for å mislykkes», «prestasjonsmål» og «mestringsmål». Vårt mål er å undervise ut fra den siste impulsen alene, der eleven i større grad motiveres av kunnskapen i seg selv, enn mål om å lykkes eller frykt for å mislykkes. Samtidig ser vi på skolen som en større kulturoppgave som må kunne prege samfunnet på flere måter enn å produsere kandidater til et senere arbeidsliv. Skolegangen må ha en egenverdi her og nå – både for ungdommen og for samfunnet som helhet.

Thomas har jobbet med ledelse siden 2008, og med barn og unge hele livet. Utdannet med hovedfag i filosofi fra Universitetet i Oslo, lederutdanning fra OsloMet, fotografi fra Cape Town School of Photography og pedagogikk fra Steinerhøyskolen.

Helle Løchen Knutsen

Helle Løchen Knutsen

Faglærer i engelsk, teater og kontaktlærer for VG2

«Jeg er så heldig at jeg får jobbe med det jeg liker aller best, nemlig teater! Vi vasser ut på de skrå bredder med et tørt manuskript i hånden, og noen uker etter har det blitt til en levende forestilling! Å tråkke rundt i noen andres sko en stund, er befriende og spennende. Når du jobber med en rolle, blir du pussig nok bedre på å være deg selv! Er du med på en teaterproduksjon, opplever du deg selv som en uunnværlig del av et team; alle er like viktige, enten du er på scenen eller ved lysbordet.»

Helle har treårig teaterskole fra England og steinerpedagogisk utdannelse fra Sverige. Hun har også en master i engelsk litteratur i tillegg til støttefagene litteraturvitenskap og drama.

«I det kunstneriske arbeidet med språk og teater, lærer du å stole på din egen uttrykksevne og dine egne tanker. Å kunne kommunisere tanker og følelser, både skriftlig og muntlig, er en forutsetning for å lykkes i arbeidslivet, så vel som i livet. På Slottsfjellet videregående Steinerskole får du i pose og sekk.»

Vincent Harlan

Vincent Harlan

Spesialpedagog og kontaktlærer

«Jeg brenner for alle spennende prosjekter i og utenfor skolen når elevene får lærdom i møte med omverden. Ved en mangesidig tilnærming til kunnskap utvikler eleven praktiske emosjonelle og kognitive ferdigheter. Skolen har mange ulike prosjekter hvor dette vektlegges. Noen eksempler er «prosjekt friluftsliv» på begynnelsen av skoleåret og «internasjonale dager» med fokus på aktuelle humanitære kriser, språk- og kulturutveksling, «sosialpraksis», «industribesøk», «landmåling», teater- og musikalproduksjoner klassevis eller sammen med hele skolen, kor, og «kulturreise til Europa» istedenfor russetid i VG3.»

Vincent er opptatt av at alle elever får mulighet til å gjøre så godt de kan. Som klasselærer og spesialpedagog er han opptatt av å skape et godt og trygt miljø i skolen. Dette mener han krever empati mellom lærer og elev, godt samarbeid mellom lærerne og et helhetlig og differensiert undervisningstilbud som gir rom for individuell tilnærming av undervisningsstoffet. Han synes det er avgjørende at kunnskap og informasjon er så tidsaktuell og realitetsnær som overhode mulig. Vincent har mastergradsutdanning i spesialpedagogikk fra Tyskland og har undervisningserfaring fra USA, Tyskland og Sverige. Han har selv vært steinerskoleelev i Tyskland (Hiberniaschule).

«Ved Steinerskolen opplever du læring som gir mening. Etter tre år ved vår videregående skole, er du klar til å gjøre akkurat det du har lyst til – og det samfunnet krever av deg. Læring gir først mening når det fører til motivasjon og lærelyst.»

Andrea Andersson

Andrea Andersson

Faglærer i tysk, kunst og håndverk

«I kunstfag tar vi for oss hva kunst kan gi et menneske – ikke bare faglig, men også i livet. Faget handler om gleden ved å male, forme i leire og uttrykke seg selv gjennom å utøve kunst. I maling og modellering er det av betydning at du liker å utfolde deg, samtidig som det er viktig å opparbeide seg ferdigheter i faget.

Jeg underviser også i tysk. Jo mer språk du lærer, desto mer forståelse får du for hvordan andre mennesker tenker. Det er viktig for meg å formidle språket allsidig i forhold til lesing, muntlige og skriftlige arbeider. Et poeng er at det skal være morsomt å lære et språk, samtidig som du må gjøre en innsats for å få et godt ordforråd og lære deg grammatikk. Tysk er et meget viktig fremmedspråk for Norge, og kan være betydningsfullt i fremtidige yrkessammenhenger. Det er viktig for meg å ha god kontakt med elevene.»

Andrea er fra Tyskland, der hun også tok høyere utdanning i kunstpedagogikk og kunstterapi. I 1995 begynte hun å jobbe ved Steinerskolen i Vestfold, først med tysk og maleterapi, senere også med maling og modellering i grunnskolen og på videregående trinn. Hun har en mastergrad i tysk.

«Steinerskolen er en skole der vi legger vekt på å utdanne hele mennesket. Det betyr at du lærer å bruke hodet, men at du også tar i bruk hendene for å lage fine ting i håndverk, beina for å bevege deg til dikt og musikk, følelsene for å spille ut et manuskript, male eller modellere. Undervisningen skal styrke flere kompetanser samtidig. Lærestoffet er ikke noe vi pugger på til en prøve, men for å bruke videre i livet.»

Kirstin Heggestad Bræin

Kirstin Heggestad Bræin

Faglærer i historie og religion

«Jeg brenner for historiefaget. Å vekke interesse og forståelse for samfunnet, for menneskene rundt oss og for vår kulturarv. For å forstå vår samtid må vi se sammenhengen mellom fortid og det som skjer i dag. Jeg vil gjerne bidra til å gjøre elevene bedre rustet til å ta gode beslutninger for seg selv og for samfunnets beste. Arbeidsformen og fagene på Steinerskolen gir et godt grunnlag for nettopp dette.»

Kirstin har vært klasse- og faglærer ved Steinerskolen i 22 år, på både barnetrinn, ungdomstrinn og videregående. Hun har også bakgrunn i kunstfag.

Camilla Bruu Næsmo

Faglærer i norsk, samfunnsfag og årsoppgave

I mine timer utforsker vi små og store spørsmål gjennom litteratur og gode klasseromsdiskusjoner. Som lærer er jeg opptatt av å skape trygghet og engasjement, slik at elevene mine tør å spørre, tør å utfordre og tør å bry seg. Åpner du døra til klasserommet mitt, kan det hende at du finner oss sittende på gulvet mens vi reflekterer rundt sider ved oss selv med utgangspunkt i en fortelling, at vi står med demonstrasjonsplakater og debatterer en dagsaktuell hendelse, eller at vi bruker musikk og bilder for å sette fart på kreativiteten.

Camilla er utdannet lektor ved Universitetet i Oslo, og har utgitt et læreverk i norsk og en novellesamling om flukt basert på intervjuer av elever med flyktningbakgrunn.

Suzanne Dukker

Faglærer i naturfag og matematikk

«Biologi er faget om den levende naturen. Å få elevene med på reisen der man undrer seg over livets sammenheng på jorda er utrolig meningsfullt. Motivasjonen for å lære matematikk ligger i nysgjerrighet og i den intellektuelle utfordringen man får når man skal sette seg inn i et matematisk problem.»

Suzanne er utdannet steinerpedagog og har jobbet flere år på Steinerskolen i Amsterdam i Nederland før hun emigrerte til Norge. På Norges miljø- og biovitenskapelige universitet i Ås tok hun en mastergrad i biologi. Hun har lang erfaring som lektor i biologi og matematikk i videregående skole.

Ferdinand Storn

Ferdinand Storn

Faglærer i kunst- og håndverk

Ferdinand er utdannet kunst- og håndverkslærer fra Universitetet i Sørøst-Norge og har lang erfaring som lærer. Som utdannet fiolinmaker har Ferdinand også siden 1993 hatt eget firma som fiolinbygger.

Patrick Holmes

Faglærer i kroppsøving

Karoline Sørli Jensås

Karoline Sørli Jensås

Rådgiver og faglærer i norsk og spansk

Karoline er lektor fra NTNU og har jobbet mange år i skolen.

Marion Kanschat

Faglærer i eurytmi

«Jeg har det privilegiet å undervise i faget Eurytmi (fra Gresk: EU=god/harmonisk/skjønn og RYTHMOS=rytme/bevegelse. Altså harmonisk bevegelse!). Sammen i gruppe utfører vi bevegelser til musikk, språk og rytmer. Uten disse områder i livet og på skolen er vi intet. Tilstede i rommet, her og nå, våkne for hverandre. Med den største respekt for den enkeltes bevegelse og tanker omkring dette tema, bryter vi skolehverdagen med fellesskap, intuitiv lek og glede!»

Jørund Almås

Faglærer i matematikk og naturfag

Jørund er utdannet sivilingeniør og pedagog