Ledige stillinger

Vikariater ledig

Faglærer norsk: 50% stilling 27.februar – 24.mars 2023 – søknadsfrist 6.februar

Faglærer i norsk: 20% stilling 22.mai – 16.juni 2023 – søknadsfrist 27.april

Faglærer norsk: 100% stilling 14.august 2023 – 16.februar 2024 – søknadsfrist 27.april

Til alle stillinger kreves undervisningserfaring fra videregående skole og lektorkompetanse i norsk. Det er ønskelig med steinerpedagogisk spesialkompetanse eller erfaring. Personlig egnethet vektlegges. Oppgaven som faglærer i norsk på Slottsfjellet videregående steinerskole innebærer en variert hverdag med oppgaver også knyttet til andre fag og skoledrift. Det tas forbehold om mindre justeringer i stillingsbrøk.

Søk her Ledig vikariat som norsklærer | FINN.no

Spørsmål om stillingene rettes til daglig leder Thomas Johnsen, per epost til thomas.johnsen@steinerskolen.no eller per telefon til 95907675