Månedens elev April: Bronwen Sophia

Fødselsår: 1984

Gikk på Steinerskolen fra 1991 Til 2003 minus ½ år på en steinerskole i Skottland i 5 klasse og 1 videregående på «vanlig» skole i Skottland

Etter skolen:
Studier: Bachelor i sykepleie 2005-2008
Videreutdannelse i Helsesykepleie.

Arbeid: Camphill Skottland, Sykehjem, Kirurgisk avdeling, Barneavlastning for utviklingshemmede barn, helsestasjon.

Jeg er gift og har 3 barn; Lucas, Saga og Isla.

I dag arbeider jeg: Jeg går på fulltids videreutdannelse til å bli helsesykepleier, og jobber en dag i uken på helsestasjon ved siden av. I desember 2019 er studiet forhåpentligvis fullført, og jeg fortsetter i den jobben. Jobber da 1 dag i uka på barneskole 1-4 klasse og 4 dager på helsestasjon.

Beste minne fra steinerskolen: Som mange nevner, har jeg satt stor pris på markering av høytidene. Variasjonen i skoledagen er noe jeg skryter av til mange. Jeg har satt stor pris på alle håndverkene vi som elever har fått lov til å utforske, samt sang og drama. Dette i tillegg til de teoretiske fagene som ofte ble presentert på en inspirerende måte.

Det viktigste jeg lærte: Jeg sitter med en tro på at måten mye av undervisningen ble utført av lærerne har bidratt til at jeg har blitt mer selvstendig. Dette har vært til stor hjelp i studietider, men også i arbeidslivet. Spesielt videregående ga meg muligheten til å finne frem til kunnskap på egenhånd, og ikke kun gjennom lærebøker.