Månedens elev August: Iselin Kinnerød

Fødselsår: 1987

Gikk Steinerskolen fra 1995 Til 2007

Etter skolen:
Studier: Først gikk jeg et år på folkehøgskole, der var vi på studietur i Afrika. Siden studerte jeg i Trondheim. Det første halve året visste jeg ikke helt hva jeg ville, så jeg studerte matte og fysikk for å åpne opp for flere muligheter. Året etter begynte jeg på lærerhøgskolen. Til sist gikk jeg to år på Master i samfunnsfagdidaktikk ved NTNU.

Arbeid: Underveis i studiene jobbet jeg som pleieassistent på sykehjem, samt som lærervikar på ulike barneskoler.

Annet: Etter året på folkehøgskole, reiste jeg til Sør-Amerika med to venninner fra Steinerskolen. Vi reiste gjennom Brasil, Bolivia og Peru, og deretter videre til Costa Rica.

I dag arbeider jeg som lærer på en barneskole i Sandefjord.

Beste minne fra steinerskolen:
Studieturene. Og disse var det flere av, både korte turer i nærmiljøet og lengre reiser til andre land. På starten av hvert skoleår hadde vi overnattingstur på hytter i fjellet eller med telt og kano langs Farrisvannet. Av de lengre turene var vi på industritur til Estland, Latvia og Litauen, samt kunsthistorietur (3. videregående) til Italia.

Jeg husker at jeg likte hvordan dagen var delt opp, samt periodeundervisningen. Dagen startet med hovedfag, deretter var det fagtimer (som engelsk, norsk og matematikk), og på slutten av dagen hadde vi kreative fag.

Jeg likte godt at vi elevene opplevde at vi kjente lærerne godt. De delte historier fra eget liv, og var oppriktig interessert i våre liv.

Jeg likte veldig godt at vi hadde skuespill og kor hvert år.

Fremdeles liker jeg å komme tilbake til skolen for å være med på 17.mai-feiring, julemarked eller skuespill. Jeg opplever at det er en helt spesiell stemning på Steinerskolen under disse anledningene.

Det viktigste jeg lærte:
Jeg tror vi lærte å være opptatt av og interessere oss for andre mennesker og kulturer. Flere jeg kjenner fra Steinerskolen har valgt å reise mye.

Da jeg begynte å studere, oppdaget jeg at jeg hadde skrevet mere enn mine medstudenter. På steinerskolen lærte vi studieteknikk allerede på videregående, ved at vi skrev tekster til hvert emne i hovedfag. Vi hørte på læreren, tok notater og lagde våre egne historiebøker, samfunnsfagbøker og til og med mattebøker.
Nå som jeg jobber som lærer selv, tar jeg meg selv i å forsøke å være like engasjert som enkelte av mine egne lærere fra Steinerskolen. Engasjement i faget er viktig, men vel så viktig er den personlige interessen for elevene.