Månedens elev Desember: Aurora Lindeland Geelmuyden

Fødselsår: 1990

Gikk på Steinerskolen i Vestfold fra påsken i sjette klasse og ut tredje videregående i 2009.

Etter skolen: Etter å ha fullført videregående gikk jeg et år på Nansenskolen på Lillehammer. Nansenskolen er en folkehøgskole med et fantastisk tilbud, og det ble et morsomt og lærerikt år.

Studier: Master i rettsvitenskap ved Universitet i Bergen. Jeg ønsket meg til Bergen fordi studiemodellen der var slik at man hadde et fag og så eksamen før man gikk til neste fag. Dette systemet minnet meg om hovedfagsperiodene på Steinerskolen, som jeg likte godt.

Arbeid: Etter fullførte studier jobbet jeg noen år i Advokatforeningen som juridisk rådgiver og senere som advokatfullmektig.

Siden 2018 har jeg jobbet i advokatfirmaet Sulland. Her jobber jeg som advokat, hovedsakelig som forsvarer i straffesaker.

Beste minne fra steinerskolen: Jeg klarer ikke å velge et minne, men jeg satte veldig pris på helheten i opplæringen og oppfølgningen. De mange turene vi dro på tror jeg var viktige for samholdet i klassen, i tillegg til at det var en flott måte å oppleve andre land og ulike arbeidsområder på. Den veldig varierte håndverksundervisningen hvor vi blant annet laget kniv fra bunnen har jeg vært veldig glad for. I matematikkundervisningen lærte vi om personen som stod bak en formel eller problemet som hadde nødvendiggjort den, i stedet for bare å få formelen. Den fremgangsmåten økte etter min mening forståelsen for faget og behovet for det. Årsoppgaven synes jeg også at er en glimrende avslutning på mange års skolegang. Min oppgave handlet om organisert dyremishandling og fokuserte på oppdrett av høner og laks. Jeg hadde frie tøyler, og reiste blant annet til oppdrettsanlegg. Det å skrive en såpass stor selvstendig oppgave lærte jeg mye av og hadde stor glede av senere som student. Hvis jeg skal oppsummere det jeg likte best med skolen så var det nok et engasjement og glede over å lære, ikke bare øve til eksamen, og en følelse av å bli sett som person.