Månedens elev februar: Halvor Kjærås

Fødselsår: 1986

Gikk på Steinerskolen fra 2002 til 2005

Etter skolen:

Studier: Det er ikke alltid man gjør ting i riktig rekkefølge. Jeg begynte på matematikkstudier i Frankrike rett etter skolen. Det var nok litt i ivrigste laget, og jeg fant ut at jeg ikke kunne verken matematikk eller fransk godt nok. Etter litt påbygging med matematikk og fysikk på Høyskolen i Vestfold og et årsstudium i fransk på UiO begynte jeg på byggstudiet på NTNU, med fordypning i vassdragsteknikk.

Arbeid: Ved fullførte studier fikk jeg jobb som rådgivende ingeniør hos Sweco, der jeg jobbet med dammer og vannkraftkonstruksjoner i seks år.

Annet: Etter lang tid har jeg funnet en måte å kombinere jobb med mine kreative sider, gjennom å skrive underholdende dikt og sanger om faget jeg jobber med. Selv om arbeidslivet kan virke kaldt og profesjonelt til tider, er de andre også bare mennesker, og de fleste setter pris på at noen byr litt på seg selv.

I dag arbeider jeg: Jeg savnet litt tverrfaglighet i arbeidet mitt, så nå har jeg knyttet meg til biologer og jobber med en doktorgrad om fiskevennlig vannkraft. Målet er å forsøke å redusere sushiproduksjonen i norske vannkraftverk.

Beste minne fra steinerskolen: En av tingene jeg likte best med Steinerskolen den gangen, var hvordan elever på videregående kunne leke med barna i friminuttene, og de lavere klassetrinnene så opp til høystadiet som skrev årsoppgave, spilte skuespill og sang i kor. En felles skoleplass skapte et unikt fellesskap på tvers av årstrinnene, noe som bryter ned gruppementalitet og gjengdannelse.

Det viktigste jeg lærte: At å lære ikke er bare for å tilegne seg kunnskap, men også for å løfte bevisstheten til et høyere nivå. Selv ting man ikke forstår fullt ut, kan hjelpe med å utvide horisonten.

Til slutt:

Da jeg søkte for å begynne på Steinerskolen, fikk jeg beskjed om at jeg var et stykke ned på søkerlista fordi de trengte flere jenter. Jeg svarte med å møte opp på skolen i skjørt, og det viste seg å fungere. I dag trenger de visst flere gutter, så scenen er åpen for den som vil utfolde seg.