Innlogginger

På skolen benytter vi IST Everyday for fraværsføring og registrering av karakterer. Se under for nærmere beskrivelse.
Skolen bruker også Office 365. Via knappen nederst på denne siden kan alle elever og ansatte logge seg inn.

IST Everyday er skolens skoleadministrative system.

Skolen benytter fraværsføring på nett med aplikasjonen IST-Everyday. Her har elevene mulighet til å ha oversikt over sitt eget fravær. Foresatte kan også logge inn med foresattetilgang for å få samme oversikten.

Her er direkte lenke til elevbrukeren.

Foresatte for elever under 18 år har tilgang til:

  • Kalender og elevens timeplan
  • Elevens samlefravær
  • Å melde fravær for barnet
  • Eventuelle varsel om eleven står i fare for å få nedsatt i orden/adferd
  • Å redigere sin egen kontaktinformasjon (mobil/epost)

Foresatte kan redigere egen kontaktinformasjon i Everyday slik at skolen lett kan kontakte foresatte og slik at foresatte kan følge eleven i skolehverdagen. 

Slik får du tilgang 

De som har foresattetilgang til elevens opplysninger er de som er registrert som foresatte på elevene inne i Everyday.

Her er direkte lenke til Foresattetilgang.

Klikk på ID-porten og velg type pålogging (MinID, BankID, osv.) Hvis du ikke får logget inn, så ta kontakt med oss.

Lenker til bruksanvisninger hos IST:

Brukerveiledning foresatteinnlogging Everyday

Brukerveiledning elevinnlogging Everyday