«På skolen lærer man å lære», sier medisiner Simen Karlsen Vefling

Fødselsår: 1991
Gikk på Steinerskolen fra 2002 til 2010
Etter skolen:
Studier:
Først gikk jeg et år på Idrettsfolkehøyskolen i Numedal. Deretter tok
jeg en del realfag på Bjørknes. Tok et år på UiT farmasi før jeg begynte
på NTNU Medisin som var drømmen fra start. Det var en krevende vei til
medisinstudiet, men jeg følte aldri at det var en ulempe å ha gått på
Steinerskolen.
Arbeid:
Jeg tok et år «fri» og jobbet blant annet som støttekontakt, på
filmutleiebutikk og i barnehage. Under studiet jobbet jeg sommeren på St.
Olavs Hospital. Først som sekretær på hudavdelingen, deretter som
pleieassistent på kreftavdelingen. Siste året på studiet, jobbet jeg som
lege med midlertidig lisens på kreft-poliklinikken. Turnustjenesten/LIS1
gjorde jeg på St. Olavs i Orkdal og på Orkanger legekontor.
I dag arbeider jeg:
Jeg jobber som LIS2/3 (lege i spesialisering) – indremedisin ved St.
Olavs hospital avdeling Orkanger.
Beste minne fra steinerskolen:
Da jeg spilte en relativt stor rolle i det siste skuespillet 3. trinn.
Det var absolutt utenfor min komfortsone, men jeg følte at jeg fikk det
til bra og er ganske stolt over å ha spilt en prest helt uironisk. Etter
den opplevelsen, var skuespillerkarrieren en klar plan B.
Det viktigste jeg lærte:
På skolen lærer man å lære. Og at man kan bli klok uten bok.