Personvern

Personvernerklæring ved bruk av nettsiden til Slottsfjellet videregående steinerskole

Denne personvernerklæringen forteller hvordan Slottsfjellet videregående steinerskole samler inn og behandler personopplysninger.

Sist oppdatert: 04.10.2021.

Erklæringen inneholder informasjon om dine rettigheter ved lagring av personopplysninger gjennom et kundeforhold eller kontakt med Slottsfjellet videregående steinerskole, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger i henhold til gjeldende personvernlovgivning.

Slottsfjellet videregående steinerskole deler ikke personopplysninger med andre, eller bruker opplysningene til annet formål enn det som er angitt i denne personvernerklæringen.

1. Hvem er behandlingsansvarlig?

Slottsfjellet videregående steinerskole, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Den behandlingsansvarlige har det øverste ansvaret for å sikre at all behandling og håndtering av personopplysninger skjer i samsvar med gjeldene lovgivning. Behandlingsansvarlig har delegert myndighet av oppgaver og behandling av personopplysninger til Screenpartner AS. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret.

2. Formål og hvilke personopplysninger som lagres

For å sikre god service, korrekt håndtering av kundeforholdet og god oversikt for våre kunder, lagrer Slottsfjellet videregående steinerskole opplysninger om deg. Opplysningene benyttes for å kunne oppfylle våre forpliktelser overfor deg, samt opprettholde den service du forventer.

3. Bruk av nettsiden

Det er frivillig for de som besøker nettsiden å oppgi personopplysninger i forbindelse med henvendelser via kontaktskjema.

For å kunne besvare henvendelse via kontaktskjemaet på en god måte trenger vi navn og e-post. Dette er nødvendig for å ta kontakt med deg for å besvare spørsmål. Vi oppbevarer også ip-adressen som er benyttet ved innsending av skjemaer.

4. Som elev hos Slottsfjellet videregående steinerskole

Når en elev søker inntak ved Slottsfjellet videregående steinerskole lagrer vi personopplysninger som navn, adresse, telefon­nummer og personnummer til eleven og foresatte. For å sikre inntak, opplæring og vitnemål er vi avhengig av å lagre disse opplysningene. Henviser for øvrig til egen personvernerklæring om hvordan skolen behandler persondata på skolen utenom nettsiden – «Personvernerklæring for Slottsfjellet videregående steinerskole» deles ut til alle nye elever og foresatte ved skolestart.

5. Cookies

Informasjonskapsler eller «Cookies» er små tekstfiler som lagres på din enhet når du laster ned en nettside. Disse brukes vanligvis til å forbedre din brukeropplevelse og huske hvem du er, slik at du forblir innlogget.

Formålet med informasjonskapsler er å gi nettsiden grunnleggende funksjonalitet som sesjonshåndtering, analyse, personalisering og markedsføring.

De fleste nettlesere aksepterer automatisk cookies. Du kan alltid velge å ikke akseptere en informasjonskapsel ved å endre datamaskinens innstillinger til å avvise “cookie” eller til at du må godkjenne en “cookie”, men dette kan begrense utvalget av funksjonene som er tilgjengelige. Innstillingen er å forstå som et samtykke dersom den er slik at brukeren uttrykker aksept for bruk av cookies. Dette gjelder også dersom nettleseren er forhåndsinnstilt for aksept.

Nettsiden bruker følgende cookies:

Informasjonskapsler fra Google Analytics:

_utma lagrer antall besøk, første besøk, forrige besøk, og nåværende besøk. _utmb og _utmc brukes for å registrerer hvor lenge brukerne er på nettstedet, når et besøk starter og når det slutter. _utmz __utmz lagrer hvor brukeren kommer fra (søkemotor, søkeord, lenke på annen nettside)

Les mer om Google sine retningslinjer for personvern

Trykk her for å deaktivere innsamling av data via Google Analytics.

6. Lagringstid og av personopplysninger

Opplysningene lagres hos oss eller hos tredjeparter vi har avtale med i inntil 10 år. Opplysninger holdes konfidensielt og vil ikke bli distribuert til øvrige tredjeparter utenfor det som er spesifisert i denne avtalen.

7. Det rettslige grunnlaget for behandlingen

Vi har grunnlag for å behandle personopplysninger etter norsk lov om personopplysninger og EUs personvernsforordning, blant annet fordi behandling av personopplysninger er nødvendig for å levere deg våre tjenester.

8. Tilgang til informasjonen som samles inn via nettsiden

For å sikre oss at behandlingen av opplysninger hos oss skjer på en sikker måte, er det kun administrativt ansatte i Slottsfjellet videregående steinerskole som har tilgang til informasjonen du gir oss. Tilgangen til informasjon er sikret med tilgangskontroll.

Vi vil ikke avsløre, selge, distribuere, leie ut, lisensiere, dele eller videresende opplysninger eller personlig informasjon til noen tredjepart andre enn de som har avtale og leverer tjenester til Slottsfjellet videregående steinerskole, med mindre vi har et uttrykkelig samtykke fra deg til det.

Vi vil ikke dele personopplysninger med våre distribusjonspartnere i større utstrekning det som er nødvendig for å fullføre formålet, for eksempel utsending av nyhetsbrev.

Slottsfjellet videregående steinerskole har kontraktfestet at våre leverandører eller partnere ikke kan bruke eller oppgi dine personopplysninger til andre formål uten tillatelse.

9. Databehandlere og overføring av opplysninger til utlandet

Slottsfjellet videregående steinerskole har inngått avtale med følgende databehandlere:

Screenparter AS – webutvikling og support

NorISP AS – hosting

Google – leverandør av digitale tjenester

Dersom opplysninger overføres innenfor EU/EØS-området, vil vi sørge for at EU-forordningen om personopplysninger i forbindelse med databehandling og landsspesifikke lover om databeskyttelse følges. Hvis vi formidler personopplysninger til en tredjepart som befinner seg utenfor EØS-området, vil vi forsikre oss om at overføringen skjer i samsvar med EU-forordningen om personopplysninger. Dersom informasjon overføres til USA, vil vi fortrinnsvis benytte Safe Harbour-sertifiserte virksomheter.

10. Hvordan sikrer vi opplysningene?

Slottsfjellet videregående steinerskole har etablert regler og rutiner for beskyttelse av personopplysninger og personvern.

Hvis vi behandler «ikke personlig identifiserbare opplysninger» kombinert med «personlig identifiserbare opplysninger» (for eksempel ditt navn kombinert med geografisk beliggenhet) vil den samlede informasjonen behandles som personlig identifiserbare opplysninger. Hvis vi innhenter eller formidler sensitive personopplysninger, bruker vi anerkjente metoder for å beskytte informasjonen.

Dersom vi formidler dine personopplysninger til en tredjepart, vil vi forsikre oss om at det finnes ordninger og avtaler som sikrer opplysningene og forhindre at tredjeparten bruker person­opplysningene til andre formål enn det som er avtalt.

Vi skal bruke alle rimelige forsiktighetsregler for å påse at våre medarbeidere, databehandlere og tredjeparter som har tilgang til opplysninger om deg, har adekvat informasjon for å sikre at de bare behandler disse opplysningene i samsvar med denne erklæringen og våre forpliktelser etter personvernlovgivningen.

11. Dine rettigheter

Alle personer som spør har rett til informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet i følge personopplysningsloven. Slottsfjellet videregående steinerskole har gitt informasjonen i denne erklæringen.

Hvis Slottsfjellet videregående steinerskole behandler personopplysninger om deg, har du rett til innsyn i egne opplysninger. Dersom personopplysningene er uriktige, ufullstendige eller det ikke er adgang til å behandle dem, kan du også be Slottsfjellet videregående steinerskole rette eller slette opplysningene. Vennligst kontakt oss.

Vi behandler og lagrer ikke opplysninger om deg lenger enn nødvendig for det tiltenkte formålet eller for det som kreves i henhold til inngåtte avtaler og ikke utover lovens rammer. Vi sletter personopplysninger når en bruker gir beskjed om at han/hun ikke lenger ønsker å benytte tjenesten.

12. Håndhevelse av denne personvernerklæringen

Slottsfjellet videregående steinerskole kan benytte opplysningene vi samler om deg når vi har grunn til å tro at det er nødvendig å identifisere, kontakte, eller ta rettslige skritt mot personer eller selskaper som kan skade deg, oss, eller andre. Vi kan også avsløre din informasjon når vi mener loven krever det.

13. Samtykke, lovvalg og verneting

Denne Personvernerklæringen gjelder for alle brukere av våre nettsider eller som er i et kundeforhold med oss. Vi krever at brukere aksepterer å overholde erklæringen som en del av vår relasjon.

Ved å bruke våre nettsider aksepterer du at dine personopplysninger kan behandles i samsvar med denne Personvernerklæringen, herunder overføres til databehandlere og tredjeparter som beskrevet i erklæringen.

Slottsfjellet videregående steinerskole er underlagt norsk lov. Du samtykker i at eventuelle tvister skal behandles av domstol i Norge i samsvar med lovene i Norge, med mindre annet følger av preseptorisk lokal rett.

14. Endringer i erklæringen

Slottsfjellet videregående steinerskole forbeholder seg retten til å endre eller oppdatere Personvernerklæringen. Alle endringer er gjeldene fra de legges ut, og vil omfatte informasjon samlet inn fra den datoen så vel som eksisterende informasjon oppbevart av Slottsfjellet videregående steinerskole. Du kan finne ut når disse retningslinjene sist ble revidert ved å se “Sist oppdatert” øverst på denne siden.

15. Kontaktinformasjon

Har har spørsmål, kommentarer til denne erklæringen eller hvordan vi behandler personopplysninger kan du kontakte oss på Slottsfjellet videregående Steinerskole, slottsfjellet@steinerskolen.no, telefon 33352200 eller sende brev til Slottsfjellet videregående steinerskole, Baglergaten 16, 3111 Tønsberg. Ønsker du at Slottsfjellet videregående steinerskole retter eller sletter dine opplysninger, eller du ønsker å få utlevert dine personopplysninger lagret Slottsfjellet videregående steinerskole, så ta kontakt med oss på e-post.