Slottsfjellet Videregående Steinerskole

Fjorårets store teateroppsetning på videregående, var forestillingen Krittsirkelen. Stykket er samfunnskritisk og engasjerende. Forestillingen involverte musikere, sang og dans. Vi var så heldige at vi fikk lov til å spille på Papirhuset teater. Til sommeren braker det løs med ny forestilling for årets avgangsklasse.

Hvem kan søke hos oss?

Alle elever som har gjennomført 10-årig grunnskole.
Elever som ønsker overflytting fra en annen videregående skole.

Her finner du søknadsskjema

Du får generell studiekompetanse!

Gjennomført videregående steinerskole gir generell studiekompetanse. Det betyr at du kan søke høyere utdanning på samme vilkår som elever fra andre videregående skoler. Undersøkelser viser at elever fra videregående steinerskoler er godt forberedt for studier ved universiteter og høyskoler. Vi tilbyr: Allmennfag og generell studiekompetanse, fordypning i matematikk, teoretiske, kunstneriske og praktiske fag.

Godkjent av Statens Lånekasse

Det gis stipend og lån fra Statens Lånekasse på lik linje med offentlige, videregående skoler. Du betaler noe skolepenger, men har lave utgifter til undervisningsmateriell.

Spennende og variert skolehverdag!

På Steinerskolen er vi opptatt av å utvikle hele mennesket. Du arbeider både teoretisk, praktisk og kunstnerisk. Vi er også en FN-skole som vektlegger FNs bærekraftsmål i alle fag. Det gir en spennende og variert skolehverdag, der hver enkelt elev får mulighet til å tenke selv, trekke egne konklusjoner og utvikle seg – både faglig og menneskelig.  Forskningsrapporter, bl.a. utført  av UNESCO, viser at læringsutbyttet blir større når kunstneriske metoder er en del av undervisningen.

Vi er en skole for elever som vil gå i dybden i sine fag. Timeplanen med periodeundervisning, temaoppgaver og fordypningsoppgaver understøtter dette. Skoledagen er delt i tre. I en dobbelttime om morgenen gis det periodeundervisning i et fag over tre til fire uker, f.eks. fysikk, kjemi, biologi, geografi, historie, litteratur- og kunsthistorie. Midt på dagen ligger øvingsfag som norsk, matematikk, engelsk, andre fremmedspråk, musikk og eurytmi (bevegelsesfag). På ettermiddagen ligger et bredt spekter av kunst- og håndverksfag. Drama og teater undervises i perioder og som prosjekt.

Du får arbeide i flotte lyse lokaler som er godkjent for skoledrift av Miljørettet helsevern i Vestfold i 2016.

Fordypningsoppgave som eksamen

Selv om du får tallkarakterer og generell studiekompetanse etter avsluttet videregående steinerskole, har vi ikke tradisjonelle eksamener med presset og jaget som det gir. Istedet jobber du med årsoppgaven, som er vår eksamensform. Du får din egen veileder og fordyper deg et helt år i et fritt valgt emne.

Vil du sy en kjole? Skrive om genteknologi? Bygge en høyttaler? Lage en film? Eller fotografere? Kanskje skrive om Vikingtiden? Eller være med å bygge et vikingskip? Innstudere Ibsens kvinneroller? Koreografere en danseforestilling? Arbeide med animasjonsteknikker? Årsoppgaven åpner opp for å velge det som interesserer deg.

Les mer om årsoppgave her.

Engasjerte og kompetente lærere

Steinerskolen er kjent for undervisning med høy kvalitet og et godt læringsmiljø. Vi har engasjerte og kompetente lærere, som brenner for sine fag og er interesserte i elevenes faglige og personlige utvikling. På Steinerskolen blir du sett og verdsatt for den du er.

Les mer om lærerne her …

Søknadsfrist 1. mars

Ønsker du en spennede og utviklende skolehverdag?

Her finner du søknadsskjema.