Om skolen

Slottsfjellet videregående steinerskole ble etablert i 1982 som del av Steinerskolen i Vestfold, og fisjonert til egen stiftelse i 2019. Siden 2016 har skolen holdt til i Baglergaten 16 i Tønsberg sentrum. Skolen har 15 ansatte og er godkjent for 90 elever. Skolen tilbyr én linje med allmenn studiespesialisering, og med fordypningsvalg i realfag, teater, kunst- og håndverk etter steinerskolens offentlig godkjente læreplan.

Hvem kan søke skoleplass?

Alle elever med fullført 10-årig grunnskole bosatt i Norge.

Elever som gjør omvalg fra annen videregående skole.

Elever som ønsker overflytting fra en annen videregående skole blir vurdert på individuelt grunnlag for inntak til VG2.

Skolens lokaler

Skolen holder hus i den ærverdige gamle Slottsfjellskolens 3.etage med nydelig utsikt over Tønsberg i store lyse lokaler. Skagerak International School holder til i bygningens 1. og 2.etage, der steinerskolen også benytter noen undervisningslokaler.

Du får generell studiekompetanse

Gjennomført videregående steinerskole gir generell studiekompetanse. Det betyr at du kan søke høyere utdanning på samme vilkår som elever fra andre videregående skoler med studiespesialisering. Undersøkelser viser at elever fra videregående steinerskoler er godt forberedt for studier ved universiteter og høyskoler. 

Du får allmenn studiespesialisering med fordypning i kunstfag og valgfri fordypning i realfag

Vi tilbyr valgfri fordypning i matematikk (tilsvarende R1 og R2), fysikk (tilsvarende Fysikk 1) og biologi (tilsvarende Biologi 1), med forbehold om tilstrekkelig antall påmeldte

Skolens arbeidsmetode

Skolen er basert på Rudolf Steiners pedagogiske impuls, og slik denne er utviklet gjennom praktisk erfaring på steinerskoler i hele verden siden etableringen av den første steinerskolen i Stuttgart i 1919.

På Steinerskolen er vi opptatt av å utvikle hele mennesket. Du arbeider både teoretisk, praktisk og kunstnerisk. Vi er også en FN-skole som vektlegger FNs bærekraftsmål i alle fag. Det gir en spennende og variert skolehverdag, der hver enkelt elev får mulighet til å tenke selv, trekke egne konklusjoner og utvikle seg – både faglig og menneskelig. Forskningsrapporter, bl.a. utført  av UNESCO, viser at læringsutbyttet blir større når kunstneriske metoder er en del av undervisningen.

Vi er en skole for elever som vil gå i dybden i sine fag. Timeplanen med periodeundervisning, temaoppgaver og fordypningsoppgaver understøtter dette. Skoledagen er delt i tre. I en dobbelttime om morgenen gis det periodeundervisning i et fag over tre til fire uker, f.eks. fysikk, kjemi, biologi, geografi, historie, litteratur- og kunsthistorie. Midt på dagen ligger øvingsfag som norsk, matematikk, engelsk, og spansk. På ettermiddagen ligger et bredt spekter av kunst- og håndverksfagmusikk, kor og eurytmi (bevegelsesfag). Drama og teater undervises i perioder og som prosjekt.

Skoleturer og utveksling

Undervisningen er organisert som skoletur ved flere anledninger, det er typisk en uke med praktisk matematikk i VG1, en uke med språktur i VG2 og to uker med en avsluttende dannelsesreise i VG3 – som blant annet viderefører den teoretiske opplæringen i kunst- og arkitekturhistorie.

I VG2 kan du velge å ta et utvekslingsår i utlandet. Dersom du velger en skole med tilsvarende fordypningsfag, vil vi kunne gi en forhåndsgodkjenning av ditt planlagte opplæringsløp, slik at du kan fortsette i VG3 når du er tilbake med fullført og bestått skoleår i utlandet. Du må selv finne frem til og søke rett skole, men Steinerskoleforbundet er skolens utvekslingsorganisasjon – og du har rett til stipend og lån fra Statens lånekasse for utdanning.

Fordypningsoppgave som alternativ til eksamen

Selv om du får ordinært vitnemål tallkarakterer og generell studiekompetanse etter avsluttet videregående steinerskole, har vi ikke eksamener med det presset og jaget som det gir. Vi har en alternativ eksamensform som vi kaller «årsoppgaven». Du får din egen veileder og fordyper deg et helt år i et fritt valgt emne.

Vil du sy en kjole? Skrive om genteknologi? Bygge en høyttaler? Lage en film? Eller fotografere? Kanskje skrive om Vikingtiden? Eller være med å bygge et vikingskip? Innstudere Ibsens kvinneroller? Koreografere en danseforestilling? Arbeide med animasjonsteknikker? Årsoppgaven åpner opp for å velge det som interesserer deg.

Les mer om årsoppgave her.

Engasjerte og kompetente lærere

Lærerne kan navnet ditt og møter deg som et menneske, ikke bare som en elev. Steinerskolen er kjent for undervisning med høy kvalitet og et godt læringsmiljø. Vi har engasjerte og kompetente lærere, som brenner for sine fag og er interesserte i elevenes faglige og personlige utvikling. På Steinerskolen blir du sett og verdsatt for den du er. De fleste lærere har lektorkompetanse i sitt fag, lang erfaring og i tillegg spesialutdanning i steinerpedagogikk.

Les mer om lærerne her …

Søknadsfrist 1. mars

Ønsker du en spennede og utviklende skolehverdag? Søk på www.vigo.no innen 1.mars.

Skolepenger – dårlig økonomi skal ikke være til hinder for å begynne på steinerskolen

Friskoler i Norge er finansiert slik at staten dekker 85% av kostnadene og foreldre dekker 15%. Du må derfor betale skolepenger. Dersom foresatte kan dokumentere lav inntekt vil du få innvilget en lav sats for skolepenger. Du kan også søke lån og stipend hos Statens lånekasse for utdanning.

Læreplan, fag- og timefordeling

Læreplan – allmenn programfag (ekstern lenke)

Fag- og timefordeling