Slottsfjellet Videregående Steinerskole

Slottsfjellet videregående steinerskole ble etablert i 1982 som del av Steinerskolen i Vestfold, og fisjonert til egen stiftelse i 2019. Siden 2016 har skolen holdt til i Baglergaten 16 i Tønsberg sentrum. Skolen har 15 ansatte og er godkjent for 90 elever. Skolen tilbyr allmenn studiespesialisering med fordypning i realfag, teater, kunst- og håndverk etter steinerskolens offentlig godkjente læreplan.

Hvem kan søke hos oss?

Alle elever med fullført 10-årig grunnskole bosatt i Norge.

Elever som gjør omvalg fra annen videregående skole.

Elever som ønsker overflytting fra en annen videregående skole blir vurdert på individuelt grunnlag for inntak til VG2.

Du får generell studiekompetanse!

Gjennomført videregående steinerskole gir generell studiekompetanse. Det betyr at du kan søke høyere utdanning på samme vilkår som elever fra andre videregående skoler. Undersøkelser viser at elever fra videregående steinerskoler er godt forberedt for studier ved universiteter og høyskoler. 

Valgfri fordypning i realfag

Vi tilbyr valgfri fordypning i matematikk (tilsvarende R1 og R2), Fysikk (tilsvarende Fysikk 1) og Biologi (tilsvarende Biologi 1). Med forbehold om at tilstrekkelig antall elever velger slik fordypning.

Godkjent av Statens Lånekasse

Det gis stipend og lån fra Statens Lånekasse på lik linje med offentlige, videregående skoler. Du betaler noe skolepenger, men har lave utgifter til undervisningsmateriell.

Kort informasjon om skolen

På Steinerskolen er vi opptatt av å utvikle hele mennesket. Du arbeider både teoretisk, praktisk og kunstnerisk. Vi er også en FN-skole som vektlegger FNs bærekraftsmål i alle fag. Det gir en spennende og variert skolehverdag, der hver enkelt elev får mulighet til å tenke selv, trekke egne konklusjoner og utvikle seg – både faglig og menneskelig.  Forskningsrapporter, bl.a. utført  av UNESCO, viser at læringsutbyttet blir større når kunstneriske metoder er en del av undervisningen.

Vi er en skole for elever som vil gå i dybden i sine fag. Timeplanen med periodeundervisning, temaoppgaver og fordypningsoppgaver understøtter dette. Skoledagen er delt i tre. I en dobbelttime om morgenen gis det periodeundervisning i et fag over tre til fire uker, f.eks. fysikk, kjemi, biologi, geografi, historie, litteratur- og kunsthistorie. Midt på dagen ligger øvingsfag som norsk, matematikk, engelsk, andre fremmedspråk, musikk og eurytmi (bevegelsesfag). På ettermiddagen ligger et bredt spekter av kunst- og håndverksfag. Drama og teater undervises i perioder og som prosjekt.

Du får arbeide i flotte lyse lokaler som er godkjent for skoledrift av Miljørettet helsevern i Tønsberg kommune.

Fordypningsoppgave som alternativ til eksamen

Selv om du får tallkarakterer og generell studiekompetanse etter avsluttet videregående steinerskole, har vi ikke tradisjonelle eksamener med presset og jaget som det gir. Istedet jobber du med årsoppgaven, som er vår eksamensform. Du får din egen veileder og fordyper deg et helt år i et fritt valgt emne.

Vil du sy en kjole? Skrive om genteknologi? Bygge en høyttaler? Lage en film? Eller fotografere? Kanskje skrive om Vikingtiden? Eller være med å bygge et vikingskip? Innstudere Ibsens kvinneroller? Koreografere en danseforestilling? Arbeide med animasjonsteknikker? Årsoppgaven åpner opp for å velge det som interesserer deg.

Les mer om årsoppgave her.

Engasjerte og kompetente lærere

Steinerskolen er kjent for undervisning med høy kvalitet og et godt læringsmiljø. Vi har engasjerte og kompetente lærere, som brenner for sine fag og er interesserte i elevenes faglige og personlige utvikling. På Steinerskolen blir du sett og verdsatt for den du er. De fleste lærere har lektorkompetanse i sitt fag, lang erfaring og i tillegg spesialutdanning i steinerpedagogikk.

Les mer om lærerne her …

Søknadsfrist 1. mars

Ønsker du en spennede og utviklende skolehverdag? Søk på www.vigo.no innen 1.mars.

Skolepenger

Friskoler i Norge er finansiert slik at staten dekker 85% av kostnadene og foreldre dekker 15%. Du må derfor betale skolepenger a kr. 2532 per måned (oppdatert 01.01.23). Dersom foresatte kan dokumentere lav inntekt vil du få innvilget en lavere sats a kr 700 per måned. Skolepenger justeres årlig 1.januar.

Læreplan, fag- og timefordeling

Læreplan – allmenn programfag (ekstern lenke)

Fag- og timefordeling (med forbehold om endringer)