Søk videregående

Går du i VG1 og lurer på om du har valgt rett skole? Går du i 10. klasse og lurer du på om du har søkt rett videregående? Ønsker du en annerledes skolehverdag? Synes du inspirerende turer, læring på og bak scenen og en selvvalgt forskningsoppgave fremfor eksamen høres bra ut?

Suppleringsinntak mulig etter søknadsfristen

Kunne du tenke deg å gå på en videregående skole som har fokus på selvutvikling og fordypning i det DU interesserer deg for? En videregående hvor elevene trives*, fordi vi gjør ting litt annerledes, med en mer aktiv og variert hverdag. Vi tar inn strukturerte, motiverte og nysgjerrige søkere fra hele landet!

Søknadsfristen har gått ut – men du kan fortsatt søke! Dersom skolen har ledige plasser etter hovedinntaket 1.april vil det bli gjort løpende inntak for alle elever med ungdomsrett.

Søk direkte til skolen per epost. Personlige opplysninger og vitnemål kan ettersendes brevpost.

Mye mer enn «bare» studiespesialisering, du får:

  • REALFAG: Valgfri fordypning i realfag (tilsvarende Matematikk R2, Fysikk 1 eller Biologi 1)**
  • STUDIEKOMPETANSE: med vitnemål fra oss kan du søke universitet- og høyskole
  • GODT MILJØ: En skole med godt miljø, beliggende i Tønsberg sentrum.
  • VARIERT HVERDAG: En mer variert og aktiv skolehverdag, hvor du får mulighet til å tenke selv og utvikle deg – både faglig og menneskelig.
  • KUNST: Bruke dine kunstneriske evner i mange ulike kunst- og håndverksfag og i teaterproduksjoner på eller bak scenen.
  • SKOLETURER: En inspirerende og lærerik skoletur hvert år, hvorav en 14 dager lang kulturreise i VG3 blir en sosial og samlende «russetid» for hele kullet.
  • EKSAMENSFRI: En eksamensfri skoletid, hvor du heller fordyper deg i en egenvalgt forskningsoppgave gjennom ett helt år!

Spørsmål ?

Enten du er elev og lurer på om dette kan være rett valg for deg, eller du er foresatt og har spørsmål rundt vårt skoleopplegg, tar vi gjerne en prat med deg!

Karoline Sørli Jensås, rådgiver: tlf. 924 02 210
Thomas A. Johnsen, daglig leder: tlf. 959 07 675

Skolepenger

Du betaler kr 2 532 per måned, men du kan etter søknad få redusert betalingen til kr 700 per måned. Alle skal kunne gå på steinerskolen uavhengig av økonomi. Du har også rett til stipend og lån fra Statens lånekasse for utdanning.

Vil du vite mer om våre fag og læreplan?
Fag- og timefordeling
Inntaksreglement
Læreplan

* Skolen har lite frafall, og årlige elevundersøkelser vitner om høy trivsel og en meget god kultur for læring

**.Med forbehold om gruppestørrelse