Søk videregående

Har du fullført VG1 og lurer på om du har valgt rett skole? Gikk du i 10. klasse og lurer du på om du har søkt rett videregående? Ønsker du en annerledes skolehverdag? Ønsker du inspirerende turer, læring på og bak scenen, og en selvvalgt forskningsoppgave fremfor eksamen?

Søknadsfristen har gått ut – men du kan fortsatt søke!

Kunne du tenke deg å gå på en videregående skole som har fokus på selvutvikling og fordypning i det DU interesserer deg for? Vi tar inn strukturerte, motiverte og nysgjerrige søkere fra hele landet!

Dersom skolen har ledige plasser, vil det bli gjort løpende inntak for alle elever med ungdomsrett frem til 1.oktober.

Søk direkte til skolen per epost. Personlige opplysninger og vitnemål skal ettersendes per brevpost eller leveres på skolen. Fra mandag 14.august er skolen åpen kl.0830-1500.

Mye mer enn «bare» studiespesialisering, du får:

  • REALFAG: Valgfri fordypning i realfag tilsvarende Matematikk R2*, Fysikk 1* eller Biologi 1.
  • STUDIEKOMPETANSE: med vitnemål fra oss kan du søke universitet- og høyskole
  • GODT MILJØ: En skole med godt miljø, beliggende i Tønsberg sentrum.
  • VARIERT HVERDAG: En mer variert og aktiv skolehverdag, hvor du får mulighet til å tenke selv og utvikle deg – både faglig og menneskelig.
  • KUNST: Bruke dine kunstneriske evner i mange ulike kunst- og håndverksfag og i teaterproduksjoner på eller bak scenen.
  • SKOLETURER: En inspirerende og lærerik skoletur hvert år, hvorav en 14 dager lang kulturreise i VG3 blir en sosial og samlende «russetid» for hele kullet.
  • EKSAMENSFRI: En eksamensfri skoletid, hvor du heller fordyper deg i en egenvalgt forskningsoppgave gjennom ett helt år!

Kontakt

Karoline Sørli Jensås, rådgiver: tlf. 924 02 210
Thomas A. Johnsen, daglig leder: tlf. 959 07 675

Skolepenger

Du betaler kr 2 532 per måned, men du kan etter søknad få redusert betalingen til kr 700 per måned. Alle skal kunne gå på steinerskolen uavhengig av økonomi. Du har også rett til stipend og lån fra Statens lånekasse for utdanning.

Fagplan og inntaksreglement

Fag- og timefordeling
Inntaksreglement
Læreplan

*.Med forbehold om tilstrekkelig antall elever / rett gruppestørrelse