Søke videregående?

Går du i 10. klasse og lurer på hvilken videregående du skal velge for neste skoleår? Ønsker du en annerledes skolehverdag? Synes du inspirerende turer, læring på og bak scenen og en selvvalgt forskningsoppgave fremfor eksamen høres bra ut? Søk deg til oss innen 1. mars!

Søknadsfrist 1. mars 2023

Kunne du tenke deg å gå på en videregående skole som har fokus på selvutvikling og fordypning i det DU interesserer deg for? En videregående hvor elevene trives*, fordi vi gjør ting litt annerledes, med en mer aktiv hverdag? Vi tar inn strukturerte, motiverte og nysgjerrige søkere fra hele landet!

Søk på www.vigo.no innen 1. mars.

Mye mer enn «bare» studiespesialisering

Velger du Slottsfjellet videregående steinerskole, får du:

  • Studiekompetanse og kan ta høyere utdanning.
  • Allmennfag, samt fordypning i matematikk, teoretiske, kunstneriske og praktiske fag.
  • En skole med godt miljø, beliggende i Tønsberg sentrum.
  • En mer variert og aktiv skolehverdag, hvor du får mulighet til å tenke selv og utvikle deg – både faglig og menneskelig.
  • Bruke dine kunstneriske evner i mange ulike kunst- og håndverksfag og i teaterproduksjoner på eller bak scenen.
  • En inspirerende og lærerik skoletur hvert år, hvorav Kulturreisen i VG3 blir en sosial og samlende «russetid» for hele kullet.
  • En eksamensfri skoletid, hvor du heller fordyper deg i en egenvalgt Forskningsoppgave (din «eksamen») gjennom ett helt år!

Spørsmål ?

Enten du er elev og lurer på om dette kan være rett valg for deg, eller du er foresatt og har spørsmål rundt vårt skoleopplegg, tar vi gjerne en prat med deg!

Karoline Sørli Jensås, rådgiver: tlf. 924 02 210
Thomas A. Johnsen, daglig leder: tlf. 959 07 675

Skolepenger

Du betaler kr 2 388 per måned, men kan etter søknad få redusert betalingen til kr 670 per måned. Skolepenger justeres årlig 1. januar. Rett til stipend og lån fra Statens lånekasse for utdanning.

Vil du vite mer om våre fag og læreplan?
Fag- og timefordeling
Inntaksreglement
Læreplan

* Skolen har lite frafall, og årlige elevundersøkelser vitner om høy trivsel og en meget god kultur for læring.