Søk videregående

Ønsker du en annerledes skolehverdag? Ønsker du inspirerende turer, læring på og bak scenen, og en selvvalgt forskningsoppgave fremfor eksamen?

Søknadsfristen til VG1 var 1.mars, men du kan fortsatt søke plass i VG2 !

Kunne du tenke deg å gå på en videregående skole som har fokus på selvutvikling og fordypning i det DU interesserer deg for? Vi tar inn strukturerte, motiverte og nysgjerrige søkere fra hele landet!

For inntak til VG2, søk direkte til skolen per epost slottsfjellet@steinerskolen.no.

Vitnemål og annen personsensitiv informasjon gis til skolen direkte eller sendes per brevpost til Baglergaten 16, 3111 Tønsberg.

Mye mer enn «bare» studiespesialisering, du får:

  • REALFAG: Valgfri fordypning i realfag* tilsvarende Matematikk R2, Fysikk 1 eller Biologi 1.
  • STUDIEKOMPETANSE: med vitnemål fra oss kan du søke universitet- og høyskole
  • GODT MILJØ: En skole med godt miljø, beliggende i Tønsberg sentrum.
  • VARIERT HVERDAG: En mer variert og aktiv skolehverdag, hvor du får mulighet til å tenke selv og utvikle deg – både faglig og menneskelig.
  • KUNST: Bruke dine kunstneriske evner i mange ulike kunst- og håndverksfag og i teaterproduksjoner på eller bak scenen.
  • SKOLETURER: En inspirerende og lærerik skoletur hvert år, hvorav en 14 dager lang kulturreise i VG3 blir en sosial og samlende «russetid» for hele kullet.
  • EKSAMENSFRI: En eksamensfri skoletid, hvor du heller fordyper deg i en egenvalgt forskningsoppgave gjennom ett helt år!

Kontakt

Karoline Sørli Jensås, rådgiver: tlf. 924 02 210
Thomas A. Johnsen, daglig leder: tlf. 959 07 675

Skolepenger

Du betaler kr 2 731 per måned, men du kan etter søknad få redusert betalingen til kr 750 per måned. Alle skal kunne gå på steinerskolen uavhengig av økonomi. Du har også rett til stipend og lån fra Statens lånekasse for utdanning.

Fagplan og inntaksreglement

Fag- og timefordeling
Inntaksreglement
Læreplan

*.Med forbehold om tilstrekkelig antall elever / rett gruppestørrelse