Steinerskolen rustet meg på en god måte for videre utdanning: Max Johannes Kippersund

Fødselsår: 1993

Gikk på Steinerskolen fra 2000 til 2012

Etter skolen:

Studier: Jeg har studert emner i mange forskjellige fag ved Universitetet i Oslo, blant annet i idéhistorie, filosofi og rettsvitenskap. I fjor fullførte jeg min doktorgrad i filosofi som jeg håper å forsvare i løpet av året.

Arbeid: I dag arbeider jeg med å undervise i filosofi (Universitetet i Oslo). Jeg er litt usikker på hvor veien går videre for min del etter doktorgraden, men føler meg privilegert som har fått jobbe med noe så spennende som filosofi gjennom mange år.

Beste minne fra steinerskolen: Jeg har mange gode minner fra forskjellige deler av skoleløpet. Seilturen fra 3. videregående står igjen som en spesielt fin opplevelse. Vi hadde en liten klasse som var samlet på én stor båt. Sammen vugget vi fra den ene flotte opplevelsen til den andre, på kryss og tvers mellom greske øyer. Det var helt utrolig! Men jeg vil også trekke fram minner fra barneskolen. Jeg var veldig glad i de forskjellige tradisjonene vi hadde på skolen som kom igjen år etter år, sånn som St. Mikaelsfeiringen med den store dragen, og karnevalet.

Det viktigste jeg lærte: Jeg tenker at det viktigste man kan tilegne seg gjennom skoleløpet er lysten og evnen til å lære nye ting. For min del opplever jeg at Steinerskolen rustet meg på en god måte for videre utdanning. Mange fag ble formidlet på en engasjerende måte som ofte vekket min nysgjerrighet. Årsoppgaven var også en nyttig erfaring med det å jobbe selvstendig med en større fordypningsoppgave.