Utdanning for bærekraftig utvikling

Som FN-skole arrangerte vi i fjor «Ti dager for klimaet». Prosjektet fikk oppmerksomhet, var vellykka og elevene bidro aktivt med å forme opplegget. Vi holdt stands, lagde kremer, skrev en rekke fagartikler, ryddet en strand og kartla eget konsum og søppel. I år har vi jobba enda mer med FNs bærekraftsmål.  Målet er økt bevisstgjøring og kompetanse rundt temaet bærekraftig utdanning og klima og miljø blant elever og lærere.

Økonomi og industri for framtida?

Vi har nettopp avslutta en uke om industri og bedrifter i Vestfold. Hos Solli gård hørte viom økonomiske og politiske utfordringer med gårdsdrift etter sommerens hetebølger, samt utfordringer med å være en uavhengig gård som velger å stå utenfor de store kjedene, og som samarbeider i et lokalt kooperativ. H. Henriksen A/S er en kunnskapsintensiv familiebedrift som  jobber innovativt og er internasjonalt ledende i utstyr av maritim sikkerhet samt oljevernberedskap. Vi har sett på en tradisjonell og verdensomspennende industriarbeidsplass som Esso/Slagenraffineriet. De har to av de største bensin- og dieseltankene i Europa. Vi inviterte Torbjørn Bjønness fra Better Societies til skolen. Bjønness bidro med aktuell og læringsbasert verdiformidling om klima og miljø med mange konkrete tiltak og verktøy som kan anbefales. Endelig avslutta vi uka med foredrag av Den Magiske Fabrikken, som viser en løsning gjennom produksjon av biogass og tomter, blant flere produkter. Drøyt 50 busser går på dette i Vestfold. I tillegg kom Cultura Bank, i 2017 kåret til landets mest etiske bank – for å forklare hvorfor de rike forblir rike og de fattige forblir fattige, med fokus på etisk økonomisk tankesett. Ebba Boye fra Rethinking Economics mener vi må utfordre dagens økonomipensum for å tenke annerledes, økologisk og ansvarsfullt.