HELT SIDEN ÅRSOPPGAVEN HAR KAFFE SPILT EN SENTRAL ROLLE I LIVET TIL LUDVIK BONNA HOPSTOCK, MEN HANS BESTE MINNE FRA SKOLEN ER «MATTE MED MARIO»

Navn: Ludvik Bonna Hopstock

Fødselsår: 1997

Gikk på Steinerskolen fra 2004 til 2017

Etter skolen:

Arbeid: gjennom skoleløpet, og etter, jobbet jeg meg igjennom mange serveringssteder. Da jeg var ferdig jobbet jeg i utlandet, et år i kaffeproduserende land for Speciality Coffee Association med labarbeid, flyttet så til Oslo, og startet som produksjonssjef for Fuglen Coffee Roasters.

I dag arbeider jeg: fortsatt som produksjonssjef for Fuglen Coffee Roasters og er opplæringsansvarlig for Fuglen, søsterbedrifter og kunder i Europa.

Beste minne fra steinerskolen: Matte med Mario