Årsoppgaven – fritt valg!

På Slottsfjellet Videregående Steinerskole har vi ikke eksamenspress og eksamensjag. Du jobber isteden med årsoppgaven, som er vår eksamensform. Dette betyr at du fordyper deg et helt år i et fritt valgt emne, og får vitnemål og generell studiekompetanse.

Helle Løchen Knutsen – Lærer ved Slottsfjellet VG Steinerskole

Årsoppgave om det du selv er interessert i

Vil du sy en kjole? Skrive om genteknologi? Bygge en høyttaler? Lage en film? Eller fotografere? Kanskje du vil skrive om vikingtiden? Eller være med å bygge et vikingskip? Innstudere Ibsen kvinneroller? Koreografere en danseforestilling? Arbeide med animasjonsteknikker? Årsoppgaven åpner opp for å velge det som interesserer deg.

«Du kan velge mellom en teoretisk, praktisk eller kunstnerisk oppgave: eller en kombinasjon. I valg av oppgavens tema har du ubegrenset frihet!»

Variert timeplan hele året

På  Slottsfjellet Videregående Steinerskole er det er en variert og innholdsrik timeplan. Den er ikke delt opp i fellesfag og programfag. Alle elevene i vg1 har de samme fagene. Du får utvikle deg, og vi legger opp til størst mulig variasjon mellom teoretiske, praktiske og kunstneriske fag. På våren i andre året, velger du tema for prosjektoppgaven din. Denne jobber du med et helt år. Det blir satt av tid i timeplanen til å jobbe med oppgaven. Formen på hvordan du jobber avhenger i stor grad av deg selv og hvilket tema du har valgt på oppgaven din.

Årsoppgave som foreredelse til studier

En slik oppgave er den aller beste forberedelse til studier. Du lærer deg å arbeide selvstendig og strukturert. Det kan være slitsomt, men elevene sier at det er veldig gøy!

«Valget er ditt!»

En slik oppgave er den aller beste forberedelse til studier, fordi du lærer deg å arbeide selvstendig og strukturert. Dessuten er det gøy. Ikke så dumt, hva?

Les også:

Aldri for sent å velge Steinerskolen

Der estetiske fag tas på alvor