Søk her

Søknad skjer på Vigo. Les mer under

Søknadsfristen er 1.mars. Søk her www.vigo.no

Søkere må ha fullført 10. skoletrinn i ordinær grunnskole eller en steinerskole og ha ungdomsrett for hele utdanningsløpet. Les mer om ungdomsrett og voksenrett på vilbli.no. Du kan også søke deg over fra en annen videregående skole, til VG1 eller VG2. Skolen tar inn søkere fra hele landet.

I søkeportalen vigo.no velger du studiespesialisering og deretter STUSP1RS. Vitnemål må alltid ettersendes per brevpost til Slottsfjellet videregående steinerskole, Baglergaten 16, 3111 Tønsberg.

Etter søknadsfristen 1.mars har skolen suppleringsinntak frem til 1.oktober dersom skolen har ledige plasser. Etter søknadsfristen må søknad skje direkte til skolen per epost slottsfjellet@steinerskolen.no.