Søk her

Nedenfor på denne siden finner du informasjon om skolen, fagplaner og hvordan du kan søke.

Søknadsfristen er 1.mars, men hvis det er ledige plasser vil det være inntak etter gjeldende regler. Søk via www.vigo.no

Søkere må ha fullført 10. skoletrinn i ordinær grunnskole eller en steinerskole. Søkere må ha rett til videregående opplæring. Les mer om ungdomsrett og voksenrett på www.vilbli.no. Du kan også søke deg over fra en annen videregående skole, til VG1 eller VG2.

Søk plass på www.vigo.no
Kode på vigo.no: STUSP1RS – Studiespesialiserende, allment løp, 1.år / Steinerskolen i Vestfold. Ved innlogging må du bekrefte med ditt mobiltelefonnummer to ganger.

Fag- og timefordeling, læreplan og inntaksreglement

Fag- og timefordeling

Inntaksreglement VGS 16.12.2019