Søk her

Nedenfor på denne siden finner du informasjon om skolen, fagplaner og hvordan du kan søke.

Søknadsfristen er i utgangspunktet 1.mars, men hvis det er ledige plasser vil det være inntak etter gjeldende regler. Søk via vårt skjema eller ta kontakt ved spørsmål!

Søkere må ha fullført 10. skoletrinn i ordinær grunnskole eller en steinerskole.
Du kan også søke deg over fra en annen videregående skole, til VG1 eller VG2.

Søknadsfrist er 1. mars for skolestart kommende skoleår. Det er allikevel rom for å søke etter fristen 1.mars. For søkere med ungdomsrett blir søknader vurdert og besvart fortløpende i perioden etter 1. mars frem til sommerferien.

  1. Personopplysninger

  2. Fremmedspråk tatt i grunnskolen

  Vi tilbyr tysk på to nivåer som annet fremmedspråk. Har du hatt tysk i grunnskolen, får du tysk II. Har du hatt et annet fremmedspråk, får du tysk I. Har du ikke hatt fremmedspråk i grunnskolen får du både tysk I og tysk II.

  3. For elever som søker 2 vg

  Jeg har fullført/går i 1 vg på følgende utdanningsprogram:

  4. Fremmedspråk i 1 vg

  5. Hvilken skole går/gikk du på?

  6. skolen tar ikke inn elever i vg3

   

  Søk plass på www.vigo.no
  Kode på vigo.no: STUSP1RS – Studiespesialiserende, allment løp, 1.år / Steinerskolen i Vestfold.

  Søkere må har rett til videregående opplæring. Les mer om ungdomsrett og voksenrett på www.vilbli.no.

  Fag- og timefordeling, læreplan og inntaksreglement

  Fag- og timefordeling

  Komplett læreplan.

  Inntaksreglement VGS 16.12.2019