Kristin Lunde mener «at man lærer godt ved å jobbe aktivt både med kroppen og hodet»

Fødselsår: 1967
Gikk på Steinerskolen fra 1976 Til 198
Etter skolen: Da jeg var ferdig med Steinerskolen jobbet jeg noen år i butikk, bla. på et bakeri og i en helsekostbutikk før jeg begynte på sykepleieutdanning. Jeg jobbet mange år som sykepleier på sykehuset i Vestfold før jeg ble ferdig med masteren min i psykologi (da var jeg over 40 år).

Studier: Bachelor i sykepleie i 1996, Bachelor og master i psykologi fra Universitetet i Oslo, ferdig 2015, påbegynt doktorgrad 2020 ved Universitet i Sør-Øst-Norge (USN).

Arbeid: Nå jobber jeg som Universitetslektor ved USN hvor jeg underviser de som skal bli sykepleiere bla. i psykologi, men også i mange andre fag. Samtidig arbeider jeg med doktorgraden min som omhandler samhandling mellom pårørende til eldre med psykiske lidelser eller rusproblemer og helsetjenestene.

Beste minne fra steinerskolen: Jeg har mange gode minner fra Steinerskolen, foruten flotte klasseturer, oppsetting av skuespill og konserter, så er historiefortellingene, det levende og unike viset både fagstoff og kunst og kulturfag ble formidlet på, noe som er og har vært betydningsfullt for meg.

Det viktigste jeg lærte: At verden kan forstås på mange ulike måter og at man lærer godt ved å jobbe aktivt både med kroppen og hodet, for eksempel pugge gangetabellen ved å klappe og trampe den eller lage egne lærebøker, hvor jeg både etter hvert måtte finne fagstoff som jeg bearbeidet og laget en tekst ut ifra og deretter skrev teksten for hånd, noe som har vært nyttig for meg når jeg vil lære noe grundig.