Månedens elev juli: Hanne Marte Gjertsen Nymoen

Fødselsår:    1985

Gikk på Steinerskolen fra 1996 til 2004 (fra 5.klasse og ut videregående). 

Etter skolen:

Studier: Medisinstudiet ved NTNU, Trondheim. Jeg skrev hovedoppgaven min ved medisinstudiet om kvinnehelse/fødsel ved et lokalsykehus i Lilongwe, Malawi.

Arbeid: Etter turnus jobbet jeg i to år som lege ved Radiumhospitalet. Videre jobbet jeg to år ved indremedisinsk avdeling ved Sykehuset i Vestfold. Der hadde jeg også en bistilling hvor jeg fikk muligheten til å være med i opplæringen av lege -og sykepleierkollegaer i teamarbeid ved mottak av alvorlige, akutte syke pasienter. Stillingen innebar også at jeg var prosjektleder for utarbeidelse av mottak av pasienter med sepsis (blodforgiftning) ved sykehuset, og jeg fikk sitte i ekspertgruppens utvalg i pasientsikkerhetsprogrammet sentralt (under helsedirektoratet) hvor man utviklet nasjonal tiltaksplan for behandling av pasienter med sepsis. 

Annet: Mellom studiet og turnustjeneste hadde jeg et halvt år hvor jeg hadde muligheten for å reise litt rundt i verden i noen måneder. Jeg vil anbefale på det varmeste at man prioriterer å gjøre noe slikt en gang (eller flere) ila livet. Sånn ellers: Jeg har nå fått to barn, og jeg håper og ønsker at de får begynne på Steinerskolen når de blir skoleklare.

I dag arbeider jeg: Lege ved indremedisinsk avdeling, Diakonhjemmet Sykehus, Oslo. 

Beste minne fra steinerskolen: Det er mange! Men det som sitter hjertet nærmest i ettertid er nok alle de forskjellige markeringene/feiringene og kanskje markedene. Disse opplevelsene kunne tidvis ha en litt magisk vind over seg og sitter igjen som gode, varme minner. Også var det veldig gøy når vi hadde skuespillperioder. 

Det viktigste jeg lærte: Faglig sett vil jeg herved bekrefte at det vi hadde på skolen var mer enn bra nok, jamfør eks allmennfaglig nivå realfag. Jeg måtte ta et ekstra år etter videregående for å få de videre realfagene jeg trengte for å komme inn på medisinstudiet, men hadde en solid bagasje fra Steinern og hadde således ikke vanskeligheter med å ta disse fagene i etterkant. Personlig opplever jeg derfor at noe av det viktigste jeg lærte på Steinerskolen var håndverksfagene og de mer kunstneriske fagene. Jeg tror det har vært med på å gi meg en mer allsidig forståelse og respekt for ting og tanker generelt i livet. I tillegg opplevde jeg en enorm aksept, respekt og frihet (særlig fra lærerne våre) i å kunne være den man var som person. Jeg tror dette har smittet over på oss elevene, og at man selv, på denne måten, har en større respekt for det allsidige i møte med andre og forskjellige mennesker.