Månedens elev Juni: Aina Aasland

Fødselsår: 1987
Gikk på Steinerskolen i Vestfold fra 1. klasse i 1994 til 12. klasse i 2006
Studier: Etter skolen tok jeg et folkehøyskoleår på Nansenskolen. Det var et skikkelig «dannelsesår» fylt med politikk, filosofi, kulturhistorie, sene kvelder med dype diskusjoner og knytting av viktige vennskapsbånd. Etter det studerte jeg en bachelor i Kultur og Kommunikasjon ved UiO (inkl. et utvekslingssemester ved Universitetet i California, Berkeley). Jeg ville nemlig lære mer om hva det vil si å være menneske. Studiet på universitetet ga meg visse kunnskaper, men jeg følte at jeg trengte å gå dypere. Møter med spiritualitet på reise i India og Nepal var et skritt på veien, et annet skritt gikk retning Goetheanum i Sveits: jeg måtte jo vite hva slags filosofi som lå til grunn for pedagogikken jeg hadde 12 år erfaring med! På Goetheanum tok jeg et årsstudium i antroposofiens grunnlag (som jeg må si var et supert tilbud for de som vil vite mer om antroposofi). Etter det gikk veien tilbake til universitetet. Jeg begynte på en master i sosiologi og filosofi ved Universitetet i Basel og byttet senere til et nytt og spennende masterstudie i filosofi ved Cusanus Hochschule i Tyskland. I løpet av denne tiden ble det klart for meg at jeg ikke bare kan jobbe «med hodet», men må jobbe direkte med mennesker. Det er grunnen til at jeg for tiden studerer «Social Work» på Høyskolen i Basel ved siden av å jobbe på en helsepedagogisk institusjon.
Arbeid: Etter skolen jobbet jeg et halvt år i hjemmetjenesten for å tjene penger til å reise til Asia. Ellers har jeg jobbet mange år i helsepedagogikken, både i Oslo og på to ulike institusjoner i Sveits etter at jeg flyttet dit. Jeg var vitenskapelig assistent ved Forskningsinstituttet «Kulturimpuls» i Dornach, der de jobber med å se antroposofien i sammenheng med viktige kulturelle impulser i det 20. århundre og i vår samtid.
Annet: Sang og musikk har vært og er en stor og viktig del av livet mitt. Jeg har vært så heldig å få oppføre flere fantastiske korverk i Norge og i utlandet. Og det var på kortur at jeg traff det mennesket som jeg er gift med i dag – og som er grunnen til at jeg nå bor i Sveits. 
I dag arbeider jeg: som sosialpedagog på en institusjon for mennesker med psykiske utviklingshemninger. Jeg jobber med seks unge, voksne mennesker med autisme og Downs Syndrom. Det er en utfordrende og herlig jobb som jeg er veldig glad for å kunne gjøre! Og ved siden av det leser, synger, tegner og vandrer jeg.
Beste minne fra steinerskolen: Det er vanskelig å plukke ut det beste minnet, men et veldig sterkt minne er for meg da vi fremførte årsoppgavene våre i 12. klasse. Hver og en av oss sto frem og snakket om noe vi hadde valgt å holde på med i ett år. Hver på sin måte. Alle strålende.
Det viktigste jeg lærte: Er at mennesket er et mangfoldig vesen som må få utfolde dette mangfoldet i livet sitt. Det betyr at både tanken, følelsene og viljen må bli utviklet og få utløp, for eksempel gjennom matte, skuespill og tresløyd. Jeg er blitt så preget av dette at jeg har et iboende ønske om å strukturere livet mitt som steinerskolen: med tenkearbeid på formiddagen og kunst/håndverk på ettermiddagen. Jeg jobber fortsatt med saken!