Månedens elev mars: Ingvild Andersson

Fødselsår: 1990

Gikk på Steinerskolen fra 1997 Til 2009

Etter skolen: Før jeg begynte på studie unnet jeg meg en reise til Sørøst-Asia i ett halvt år med Nadine, som gikk i klassen min på steinerskolen. Vi bestilte enveisbillett til Hong-kong, og deretter reiste vi gjennom Kina, Vietnam, Laos, Kambodsja og Thailand – med Lonely planet som reiseguide.

Studier: Opprinnelig var min plan å starte på arkitekturstudie, men etter fullført årsoppgave med tema «Havets mysterier» på mitt siste år på steinerskolen, søkte jeg meg inn på marinbiologistudie ved NTNU Trondheim. Målet mitt med oppgaven var å skrive om noe som ikke omhandlet arkitektur, men noe nytt og ukjent. Jeg skulle jo tross alt jobbe som arkitekt senere. Trodde jeg i hvert fall..

Jeg valgte NTNU Trondheim fordi jeg ønsket en mer teknisk marinbiologisk bakgrunn enn det andre universitet i Norge kunne tilby. Jeg ønsket å studere norske koraller som vokser på store dyp, og da er man avhengig av undervannsroboter og høyteknologiske sensorer. NTNU hadde gode avtaler med andre universitet, slik at jeg også har vært student ved universitetet i Oslo (UIO) og på Svalbard (UNIS).

Ved siden av studier jobbet jeg: I steinerbarnehagen på Rotvoll, og på privat og kommunalt sykehjem. Etter hvert fikk jeg meg mer faglig relevant jobb, hvor jeg jobbet på NTNU Vitenskapsmuseet og på et forskningsprosjekt i teknologiselskapet Ecotone.

Arbeid:

I dag arbeider jeg: i konsulentselskapet Åkerblå AS, som miljøkonsulent. Åkerblå var mitt første arbeidssted etter studiet, hvor jeg først jobbet som taksonom. En taksonom artsbestemmer og teller dyr, og på den måten kunne vi si noe om oppdrett påvirker miljøet eller ikke. I dag jobber jeg mest med å kartlegge viktige arter og naturtyper som kan komme i konflikt med oppdrett og annen industri.

Jeg jobbet også nylig i offentlig sektor, som overingeniør i Miljødirektoratet – ved seksjon for petroleumsvirksomhet. Det innebar å gi tillatelse til forurensende virksomhet på norsk sokkel, med miljøkrav innen utslipp til sjø og luft. Vi stilte også krav til overvåkning og beredskap for å hindre utblåsning av olje.

Annet: Om du er nysgjerrig på hva jeg gjør, så sjekk ut programmet Litt av en jobb på NRK super «På forskerbåt» (S2E6).

Beste minne fra steinerskolen: Det er vanskelig, for her er det så mange å ta av! Det er lett å svare alle klasseturer vi var med på, for der hadde vi det mye gøy. Men det er jo hverdager det er flest av, og da har jeg utrolig gode minner fra bare det å være i skoleområdet mellom klassetimene og le og tulle med klassekamerater og lærere som du har blitt så godt kjent med. Vi var flere som hadde gått 13 år skole sammen, og noen gikk jeg og i samme barnehage med. Det er en helt egen stemming når vi møtes. Det gjorde også at 10 års jubileet vårt var et sterkt minne.

Det viktigste jeg lærte: Å være kreativ, nysgjerrig og åpen for alt og alle som ikke er A4.