Månedens elev Oktober: Julie Wittersø Næsheim

Fødselsår: 1987

Gikk på Steinerskolen fra 1994 til 2006 (siste 2 ½ år på Røyken videregående Steinerskole)

Etter skolen:                      

Studier: Bachelorgrad i russisk språk, mastergrad i Russlandstudier – begge gradene med utveksling til henholdsvis St. Petersburg og Arkhangelsk. Folkehøyskole i Ytterjärna, Sverige: The International Youth Initiative Program, inkluderte 1 måneds prosjektarbeid i Kenya.                      

Arbeid: Produksjonsmedarbeider ved gamle GRO Industrier, kokk og hjelpepleier på Vidaråsen, butikkmedarbeider i ostebutikk, servitør og barista ved ulike kafeer og restauranter, resepsjonist og visummedarbeider ved Barentssekretariatet i Kirkenes og resepsjonist Thon Hotel i Kirkenes, brukerstyrt personlig assistent (BPA)                      

Annet: Sunget og vært kasserer i Kammerkoret NOVA i Oslo, jobbet som kaféfrivillig på Røde Kors ungdomssenter i Oslo, sommerskole ved det statlige universitetet i Tomsk, Sibir.

I dag arbeider jeg: Som resepsjonist ved Thon Hotel Kirkenes, men er korona-permittert.

Beste minne fra steinerskolen: Arbeidspraksis på Langedrag Naturpark

Det viktigste jeg lærte: Årsoppgaven – det å klare å ferdigstille en stor oppgave med både en skriftlig og en praktisk/kreativ del.