Månedens elev Oktober: Stig Magnus Fønhus Grundesen

Fødselsår: 1985 Gikk på Steinerskolen fra 1. klasse Til 3. videregående (1992-2004)

Etter skolen: Jeg flyttet til Trondheim etter videregående og studerte der et år med klassekamerat Mikael fra Steinerskolen. Så syklet jeg til Italia med Jacob, en annen kamerat som da var ferdig på Steinerskolen, før jeg flyttet til Oslo og begynte litt tilfeldig å jobbe med salg og markedsføring som jeg jobbet med både fulltid og heltid ved siden av studier, helt til jeg begynte å studere ved Norges Idrettshøgskole og begynte å jobbe innen fotballen. Hele veien har jeg vært aktiv med fotball og futsal på fritiden.

Studier: Årsstudium matematikk og statistikk (NTNU), 2 år juss (UiO), bachelor i Trening, Coaching og Idrettspsykologi (Norges Idrettshøgskole)

Arbeid: Salg og markedsføring/kundeoppfølging innen IT, fotballtrener og administrative oppgaver i klubb, en kort periode i Idavollen Steinerbarnehage (Lørenskog) I dag arbeider jeg: Klubbutvikler i NFF Oslo (Oslo Fotballkrets). Fokus på klubbene med barne- og ungdomslag og å hjelpe dem å gi alle barn og ungdom et så godt tilbud som mulig i sin klubb; alle som vil skal få spille fotball, uansett bakgrunn, tro, legning, ambisjoner og nivå.

Beste minne fra Steinerskolen: Markeder var alltid stas når man var mindre, men turene på skolen var alltid noe jeg satte stor pris på, kanskje spesielt på videregående der vi fikk oppleve mye, og avslutningsturen til Italia står fortsatt sterkt i minnet. En god dose frihet fra lærere til å lære på sin måte og ta ansvar for egen læring satte jeg stor pris på, og mange timer ble lagt ned i hovedfagsheftene. Når vi endelig fikk godkjent fotball som akseptert aktivitet i friminuttene husker jeg også godt, og vi var en gjeng i klassen som spilte fotball med alle som ville på hele skolen fra barneskolen og frem til og med uka vi gikk ut av videregående.

Det viktigste jeg lærte: Kreativ og selvstendig tenking, samt åpenhet mot mennesker og meninger som er annerledes enn meg selv. Under studier må man tenke og jobbe selvstendig, kunne se kritisk på stoff man blir presentert eller finner selv, og dette mener jeg at jeg lærte mye om på Steinerskolen, kanskje spesielt gjennom arbeidet med årsoppgaven på videregående. Det å jobbe selvstendig blandet med kreativ tenking som også står i fokus på Steinerskolen har hjulpet meg mye både i tidligere og nåværende arbeid, samt i hverdagen generelt. Hvis jeg finner en kreativ løsning på noe sier jeg alltid «Steiner’n vettu» til venner og familie. Og om man er i tvil om at man har gode muligheter og grunnlag når man går videregående på Steinerskolen er vel min studie-CV et greit bevis på at det har man, da jeg har vært innom både realfag og jusstudiet før jeg fant ut at jeg ville jobbe innen fotballen.