Politiførstebetjent Aina Horge Rogne mener at Steinerskolens «fantastisk fine turer…skapte lærerike minner for livet».

Født i 1981
Jeg startet på Steinerskolen i 1. klasse i 1988 som 7 åring og gikk alle mine skoleår til 3. videregående ved Steinerskolen i Vestfold. Jeg var avgangselev/russ i 2000.
Etter Steinerskolen hadde jeg flere år med ulike jobber og skapte en familie på 4, før jeg i 2008 startet på Politihøgskolen i Oslo.
Etter Politihøgskolen har jeg jobbet i politiet, i snart 13 år. I løpet av den tiden har jeg vært innom flere forskjellige enheter i politiet og fått variert erfaring. Noe jeg syns er bra med politiet er nettopp det, at man kan jobbe med mange forskjellige arbeidsoppgaver innenfor samme yrke.
I dag er jeg vaktsjef arrest, politietterforskningsleder og pårørendekontakt i politiet. Det vil si at jeg har ansvaret for alle som blir pågrepet av politiet og straksetterforskningen i sakene deres, samt at jeg i saker som krever det, kan ta meg av de pårørende.
Politiarbeid er til tider veldig spennende og innebærer mye ansvar for den enkelte politibetjenten. Arbeidet gir ofte et innblikk i mange triste skjebner og historier.

Jeg er ikke i tvil om at Steinerskolen var det rette valget for meg, der fikk jeg utvikle meg i mitt tempo, fikk lov til å være meg selv og danne en trygg plattform til bruk videre i livet.
Det beste med Steinerskolen er alle de fantastisk fine turene, jeg fikk lov til å delta i. De skapte lærerike minner for livet.
Det aller viktigste du får på Steinerskolen er læren om deg selv og det å stole på at du får det til.