Turen til Russland var «en veldig unik opplevelse» sier månedens elev Nikolai Ariel Bull-Gjertsen

Fødselsår: 1994

Gikk på Steinerskolen fra 2000 Til 2013

Etter skolen:

Studier: Folkehøyskole

Arbeid: Butikkmedarbeider

Nå er jeg: butikksjef på en dagligvare forretning, hvor jeg har fullt driftsansvar og flere ansatte.

Beste minne fra steinerskolen: Alle klasseturene, spesielt klasseturen med russiskgruppa til Russland! Det var en veldig unik opplevelse, å få være med å hjelpe til, og lære russisk på gården vi bodde på.

Det viktigste jeg lærte: Det er vanskelig å trekke frem noe spesifikt, men jeg er veldig glad for å ha fått utfolde mine kreative sider på skolen. Løkkeskriften henger fortsatt igjen!