Allmenn

De fleste ungdommer vet ikke hvilket yrke de skal ha senere i livet. Steinerskolens allmennlinje handler om å gi deg valgmuligheter senere i livet, - og så ønsker vi at du skal trives på skolen! Du jobber ikke bare for å oppnå en kvalifisering, for å komme inn på høyskole- og universitet, men du jobber for å trives her og nå. Uansett hvilken fordypning du velger på steinerskolen, vil skolen gi deg en opplæring i mange praktisk-kunstneriske fag, skoleturer og ditt eget fordypningsfag: årsoppgaven !

Med forbehold om gruppestørrelse, vil skolen kunne tilby fordypning i engelsk, ulik grad av realfagsfordypning og kunstfaglig fordypning. Formål og perspektiv for disse fagene står i steinerskolens offentlig godkjente læreplan for studiespesialisering, hvorav faget Engelsk 2 er gjengitt nedenfor.

FAGKODEFAGALLMENN
Fellesfag
ENGRS01Engelsk 1140
FSPRS0XSpansk nivå I224
FSPRS0XSpansk nivå II (224t)
FSPRS0XSpansk I+II (364t)
HISRS01Historie140
KRORS01Kroppsøving168
MATRS03Matematikk T-R
MATRS01Matematikk P224
NATRS01Naturfag168
NORRS07Norsk hovedmål392
NORRS08Norsk sidemål
NORRS09Norsk muntlig
RELRS01Religion56
SAFRS01Samfunnslære84
Felles Programfag
PRKRS01Teater280
Kor
Eurytmi
PRKRS02Kunsthistorie280
Musikkhistorie
Arkitekturhistorie
Tegning/maling
Modellering
Støp
Grafikk
Fotografi
Knivprosjekt
Oljemaling
VG3-klassetur
AAORS01Årsoppgave280
Valgfrie Programfag (tilbud avhengig av gruppestørrelse)

ENGRS03Engelsk 2 (140)
NATRS02Naturfag 2 (112)112
REARS11Biologi 2
REARS13Fysikk 2
REARS09Matematikk 2
REARS10Matematikk 3 (280)
PRKRS05Praktisk kunsterisk tillegg
FORRS02Form (under godkjenning)168
Sum alle fag2744
Sum fordypningsfag1148

Engelsk 2 (140 timer)

Engelsk 2 programfag tar utgangspunkt i og bygger videre på engelsk fellesfag for studieforberedende. Formålet er at elevene kan anvende engelsk på en språklig sikker måte i videre studier og i arbeidslivet. Programfaget tar sikte på å videreutvikle og utfordre elevenes evne til selvstendig og kritisk refleksjon i møte med den engelspråklige verdens mangfold av historiske, kulturelle, litterære og samfunnsmessige perspektiver. I programfaget skal elevene møte et variert utvalg av tekster i ulike sjangre; tekster som er en del av den engelskspråklige kanon, så vel som litteratur som utfordrer denne. Lesing av hele litterære verk er en egenartet estetisk erfaring, der det nettopp er det å ta inn over seg helheten som gir en unik mulighet til innlevelse og empati, og til å utvikle innsikt i ulike tankesett. Dette bidrar også til å stimulere leseglede og konsentrasjon.

På grunn av det engelske språkets unike stilling som verdensomspennende fellesspråk og bærer av ulike kulturuttrykk i flere hundre år, er engelskfaget særlig egnet til å videreutvikle elevenes interkulturelle forståelse og evne til å sette seg selv i en større sammenheng. Slik søker faget å bidra til en mer helhetlig forståelse av verden, og til at eleven kan finne retning og mening i eget liv og bli en aktiv medborger i verden.