«Fokuset på fordyping…er nok mye av grunnet til at jeg jobber med litteratur i dag» sier Ida Moe

Fødselsår: 1991
Gikk på Steinerskolen fra 1997 Til 2007
Etter skolen:
Studier:
Lektorprogrammet i nordisk og historie ved UiO (2010-2012), Bachelorgrad i bibliotek- og informasjonsvitenskap ved Oslo Met (2013-2016)
I dag jobber jeg som barne- og ungdomsbibliotekar ved Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek. Vi er en avdeling i Nasjonalbiblioteket som jobber for å tilrettelegge og tilgjengeliggjøre litteratur for alle som strever med å lese.
Beste minne fra steinerskolen:
Jeg har mange gode minner, men det som kanskje sitter best igjen er feiring og markering av høytider og tradisjoner, som f.eks. lanternefest og adventshage. Og ikke minst vår- og julemarked!
Det viktigste jeg lærte:
Fokuset på fordyping, enten det gjelder en historisk periode, et håndarbeid eller en fortelling er nok mye av grunnet til at jeg jobber med litteratur i dag. Jeg liker også tanken om at det å jobbe kreativt eller med hendene kan stimulere til all slags læring.