Kunnskap må oppdages: August Geelmuyden

Fødselsår: 1992

Gikk på Steinerskolen fra 2002 til 2011

Etter skolen:

Studier:

  • Nansenskolen i Lillehammer (2011-2012)
  • Bachelor i matematikk (2013-2016)
  • Bachelor i fysikk (2013-2016)
  • Master i teoretisk fysikk (2016-2018)
  • Doktorgrad i matematisk fysikk (2018-Nå)

Arbeid:

  • Skrev om årsoppgaven (steinerskolens alternativ til eksamen) til bok i 2012-2013 (Kagge)
  • Realfagsmentor i ENT3R (2014-2017)
  • Maskinlæring for språkanalyse (2017-2018)
  • Prototyper for laboratoriesensorer for kjemisk institutt UiO

Annet:

I dag arbeider jeg: For tiden jobber jeg med å ferdigstille en doktorgrad i matematisk fysikk ved Universitetet i Nottingham (Storbritannia).  Den handler om den matematiske sammenhengen mellom overflatebølger på vann, og andre fluider, i bevegelse og ekstreme astrofysiske situasjoner, som for eksempel sorte hull. Kanskje vi en dag kan lære om sorte hulls kvantefysiske egenskaper ved å studere vannbølger?

Beste minne fra steinerskolen: Det er vanskelig å velge det beste minnet fra Steinerskolen – det er så mange gode! Kanskje det beste minnet er periodeheftene og følelsen av eierskap over det som ble lært bort. Å få spille fiolin i fjerdeklasse, og å lære om trinser og taljer ved å se læreren heise seg selv opp i taket kommer også høyt på listen over gode minner. I ettertid har jeg hatt mye glede av håndverkene, spesielt moro er det å ha fått prøve stenhugging, brikkevev og smie.

Det viktigste jeg lærte: Fra steinerskolen, og spesielt periodeheftene, lærte jeg å ta kunnskap personlig. At kunnskap ikke er noe som mates inn, men noe jeg selv må lete etter og assosiere ting med. Fra matematikken lærte jeg å tenke over hva likninger og lover betyr, og hvorfor de stemmer. Fra de mange, og vidt forskjellige, håndverkene tror jeg at jeg lærte å være uredd for å hoppe inn i nye tema og utfordringer.