Månedens elev september: Michele Carr

Fødselsår: 1977

Gikk på Steinerskolen fra 1984-1996

Etter skolen:

Studier: Jeg er utdannet barnevernspedagog og har to videreutdanninger i psykisk helsearbeid og Ledelse og arbeidsrett for helsesektoren

Arbeid: Etter endt studier jobbet jeg først to år som fagleder i en bolig for utviklingshemmede, før jeg startet på Holmenkollen dagsenter og boliger der jeg jobber i dag.

Annet: Gift og en sønn på 6 år

I dag arbeider jeg: Jeg har de siste 18 årene vært ansatt ved Holmenkollen dagsenter og boliger. Dette er en ideell Stiftelse med 4 dagsenteravdelinger og 3 boliger for mennesker med utviklingshemming. De første seks årene jobbet jeg som miljøterapeut, og de siste tolv årene har jeg vært avdelingsleder. Stillingen innebærer at jeg har personalansvar, budsjettansvar, ansvar for daglig organisering mv. Jeg stortrives på en flott arbeidsplass!

Beste minne fra steinerskolen: Det er vanskelig å velge ut kun ett minne, da jeg har så mange gode minner fra skolegangen. Hvis jeg skal trekke ut noe må det bli klasseturen til Italia, da klassen min fremførte Shakespeare skuespill og deltagelse i kor. Arbeid og fremføring av årsoppgaven er også noe jeg tenker tilbake på med glede.

Det viktigste jeg lærte: Respekten for at alle mennesker er unike og likeverdige. Evnen til å tenke kreativt og løsningsorientert har jeg tatt med meg videre i arbeid og i livet ellers. Jeg har også med alderen forstått hvor viktig det estetiske er for meg. Jeg er i det hele tatt veldig takknemlig for alle de gode årene på steinerskolen.