Innlegg

For Frida Victoria Greiner Hallanger kjentes skolen «nesten som et hjem nr 2…Skolen skapte en fin grobunn for sosial og faglig utvikling.»

For Frida Victoria Greiner Hallanger kjentes skolen «nesten som et hjem nr 2…Skolen skapte en fin grobunn for sosial og faglig utvikling.»

Fødselsår: 1992Gikk på Steinerskolen fra: 1999, til: 2011Etter skolen:​​Studier: bachelor i sykepleie ved OsloMet​​Arbeid: butikkmedarbeider, sykepleier​​Annet: 2011 – 2012: Toneheim FolkehøgskoleI dag arbeider jeg: sykepleier i Færder kommune, hjemmesykepleienBeste minne fra steinerskolen: Det jeg husker best er hvor godt jeg trivdes på skolen. Det kjentes trygt, nesten som et hjem nr. 2. Hverdagene var stort […]

Victoria Hognestad mener at «samholdet man får ved å være én klasse på hvert trinn» er en av de beste minnene på Steinerskolen.

Victoria Hognestad mener at «samholdet man får ved å være én klasse på hvert trinn» er en av de beste minnene på Steinerskolen.

Fødselsår: 1992 Gikk på Steinerskolen fra: 2003 Til: 2011 Etter skolen: Studier: Bachelor i Spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo. Arbeid: Jobbet som støttepedagog i barnehage og som spesialpedagog på barneskole. Annet: Skal begynne på masterstudiet i spesialpedagogikk høsten 2023. I dag arbeider jeg som spesialpedagog på barneskole i Oslo. Beste minne fra steinerskolen: Prosjektturer til […]

HELT SIDEN ÅRSOPPGAVEN HAR KAFFE SPILT EN SENTRAL ROLLE I LIVET TIL LUDVIK BONNA HOPSTOCK, MEN HANS BESTE MINNE FRA SKOLEN ER «MATTE MED MARIO»

HELT SIDEN ÅRSOPPGAVEN HAR KAFFE SPILT EN SENTRAL ROLLE I LIVET TIL LUDVIK BONNA HOPSTOCK, MEN HANS BESTE MINNE FRA SKOLEN ER «MATTE MED MARIO»

Navn: Ludvik Bonna Hopstock Fødselsår: 1997 Gikk på Steinerskolen fra 2004 til 2017 Etter skolen: Arbeid: gjennom skoleløpet, og etter, jobbet jeg meg igjennom mange serveringssteder. Da jeg var ferdig jobbet jeg i utlandet, et år i kaffeproduserende land for Speciality Coffee Association med labarbeid, flyttet så til Oslo, og startet som produksjonssjef for Fuglen […]