Innlegg

Victoria Hognestad mener at «samholdet man får ved å være én klasse på hvert trinn» er en av de beste minnene på Steinerskolen.

Victoria Hognestad mener at «samholdet man får ved å være én klasse på hvert trinn» er en av de beste minnene på Steinerskolen.

Fødselsår: 1992 Gikk på Steinerskolen fra: 2003 Til: 2011 Etter skolen: Studier: Bachelor i Spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo. Arbeid: Jobbet som støttepedagog i barnehage og som spesialpedagog på barneskole. Annet: Skal begynne på masterstudiet i spesialpedagogikk høsten 2023. I dag arbeider jeg som spesialpedagog på barneskole i Oslo. Beste minne fra steinerskolen: Prosjektturer til […]

HELT SIDEN ÅRSOPPGAVEN HAR KAFFE SPILT EN SENTRAL ROLLE I LIVET TIL LUDVIK BONNA HOPSTOCK, MEN HANS BESTE MINNE FRA SKOLEN ER «MATTE MED MARIO»

HELT SIDEN ÅRSOPPGAVEN HAR KAFFE SPILT EN SENTRAL ROLLE I LIVET TIL LUDVIK BONNA HOPSTOCK, MEN HANS BESTE MINNE FRA SKOLEN ER «MATTE MED MARIO»

Navn: Ludvik Bonna Hopstock Fødselsår: 1997 Gikk på Steinerskolen fra 2004 til 2017 Etter skolen: Arbeid: gjennom skoleløpet, og etter, jobbet jeg meg igjennom mange serveringssteder. Da jeg var ferdig jobbet jeg i utlandet, et år i kaffeproduserende land for Speciality Coffee Association med labarbeid, flyttet så til Oslo, og startet som produksjonssjef for Fuglen […]